DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bộ Nội vụ chưa đề nghị Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ tỉnh nào

Linh Chi
19-07-2021 13:11
Kinhtedothi-Xung quanh việc gần đây có một số báo chí đưa thông tin về việc Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng khẳng định, Bộ chưa đề nghị lên Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ đơn vị hành chính cấp tỉnh nào, vì đây là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn.
Tin liên quan
Nhằm chuẩn bị tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, hôm nay (19/7), tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14; tổng kết việc thực hiện tiêu chuẩn của ĐVHC và phân loại ĐVHC quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của UBTV Quốc hội.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng chủ trì Họp báo 
Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ đang xây dựng báo cáo tổng kết việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo quy định tại Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của UBTV Quốc hội về tiêu chí và phân loại ĐVHC. Qua đó cho thấy, nhìn chung, việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã vừa qua thể hiện rất hiệu quả, đạt được các mục tiêu đặt ra, đúng với chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước. Cùng đó, theo Thứ trưởng, Bộ Nội vụ đang nghiên cứu để đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số điểm của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của UBTV Quốc hội về tiêu chí và phân loại ĐVHC.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, xung quanh việc gần đây có một số báo chí đưa thông tin về việc Bộ Nội vụ đề xuất sáp nhập ĐVHC cấp tỉnh, Bộ Nội vụ có ý kiến chính thức như sau: Thứ nhất, Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên Chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhập bất cứ ĐVHC cấp tỉnh nào, vì đây là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn. 
Thứ hai, Bộ đang tập trung nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của ĐVHC trên cơ sở tổng kết Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 và tổng kết thực tiễn việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 của UBTV Quốc hội và cần phải lấy ý kiến rộng rãi, qua nhiều vòng.
“Đây là nhiệm quan trọng cần ưu tiên thực hiện nhằm tham mưu cho UBTV Quốc hội xem xét, sửa đổi một số điều quy định về tiêu chuẩn và phân loại ĐVHC cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi, bổ sung này mới chỉ là bước đầu, còn một số nội dung tiếp tục phải thực hiện. Ngoài 2 tiêu chí diện tích tự nhiên và quy mô dân số, còn một số vấn đề như vị trí địa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thống và lối sống của cộng đồng dân cư, yếu tố AN-QP, bảo vệ chủ quyền, quy hoạch vùng và quốc gia, yêu cầu phát triển kinh tế, lối sống cộng đồng dân cư... Do vậy, vấn đề này rất cần phải lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ban, ngành T.Ư và địa phương cũng như của người dân để tổng hợp đầy đủ thông tin làm cơ sở hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13, sớm báo cáo UBTV Quốc hội xem xét, quyết định” - ông Nguyễn Duy Thăng khẳng định.
 Quang cảnh buổi Họp báo
Bên cạnh đó, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, trên cơ sở tiêu chuẩn của ĐVHC được UBTV Quốc khóa XV thông qua, Bộ Nội vụ đang tiếp tục đề xuất đẩy mạnh  thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2022-2026 kết hợp tiếp tục sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã và nghiên cứu triển khai thực hiện ở cấp tỉnh phù hợp quy hoạch tổng thể ĐVHC các cấp”, Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị T.ư 6 khóa XII và Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thì Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét, chuẩn bị xây dựng đề án thực hiện thí điểm sắp xếp ĐVHC cấp tỉnh theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước.
“Như vậy, việc đề xuất thí điểm mới chỉ ở bước đầu của việc nghiên cứu, xem xét, hoàn thiện, bổ sung cơ sở pháp lý nhất là sửa đổi Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13. Đây là vấn đề hệ trọng, nhạy cảm, cần được chuẩn bị thận trọng, kỹ lưỡng, công phu và phải đánh giá tác động nhiều chiều nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp quy hoạch tổng thể quốc gia (hiện quy hoạch này chưa được cấp có thẩm quyền ban hành) và điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Đồng thời, bảo đảm phù hợp diện tích tự nhiên, quy mô dân số, vị trí địa chính trị, lịch sử, văn hóa, truyền thống và lối sống của cộng đồng dân cư, yếu tố về AN-QP, bảo vệ chủ quyền, quy hoạch vùng và quốc gia, yêu cầu phát triển kinh tế, lối sống cộng đồng dân cư…, trên tinh thần phải bảo đảm mục tiêu ổn định và phát triển"- Thứ trưởng Bộ Nội vụ nói.
Đồng thời ông Nguyễn Duy Thăng nêu rõ, các nhiệm vụ này cần có đủ thời gian để khảo sát, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện đề án rất toàn diện, kỹ lưỡng, thận trọng, cụ thể, hợp lý. Theo đó, Bộ sẽ báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định vào thời điểm thích hợp.