Bộ Nông nghiệp chi gần 110 tỷ đồng nâng cấp hệ thống thông tin

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ NN&PTNT vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020.

 Khai trương Cổng thông tin dịch vụ trực tuyến Bộ NN&PTNT. Ảnh: Cổng thông tin Bộ NN&PTNT. 
Kế hoạch sẽ gồm những nội dung chính: Tăng cường ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ. Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử của Bộ. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ liên thông với nhau, tạo lập môi trường chia sẻ thông 3 tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ với các Bộ, cơ quan ngành Bộ và địa phương.
Bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN đảm bảo tính kịp thời, công khai, minh bạch và hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Đẩy mạnh tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử, văn bản điện tử. Đồng thời, mở rộng kết nối liên thông việc gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị thuộc Bộ trên hệ thống văn phòng điện tử với trục liên thông văn bản quốc gia và Sở NN&PTNT các tỉnh, TP.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo điều hành; xây dựng Chính phủ điện tử, kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ NN&PTNT, tiến tới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tổng kinh phí để thực hiện các nội dung công việc trên là gần 110 tỷ đồng.