Bộ Nông nghiệp giảm 2,1% biên chế công chức, viên chức

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2019, Bộ NN&PTNT tiếp tục chủ trương thực hiện hiệu quả 3 đột phá chiến lược, trong đó, chú trọng hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực NN&PTNT.

 Bộ NN&PTNT đang giảm dần số lượng công chức, viên chức 
Năm 2019, Bộ NN&PTNT đã trình Quốc hội cho ý kiến Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Đê điều, Luật Phòng chống thiên tai, đồng  thời hoàn thành 16/16 đề án trình Chính phủ.
Thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, năm 2019, Bộ NN&PTNT đã giảm khoảng 2,1% biên chế công chức, viên chức so với năm 2018; tinh gọn 3 tổ chức trực thuộc Bộ; giảm 124 đơn vị cấp phòng trực thuộc các cơ quan hành chính và sự nghiệp thuộc Bộ. Hệ thống quản lý Nhà nước ngành NN&PTNT ở các cấp cũng được rà soát, giảm đầu mối trung gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. 
Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ: Số 35/NQ-CP, số 02/NQ-CP, năm 2019, Bộ NN&PTNT đã đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Theo đó, trong năm qua, đã có thêm gần 188.000 hồ sơ tiếp nhận qua hệ thống.
Thực hiện mạnh mẽ việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đã ban hành Danh mục TTHC lĩnh vực NN&PTNT với tổng số 386 TTHC. Số TTHC được cắt giảm so với trước đó là 122 thủ tục.
Bộ NN&PTNT cũng đã công bố 1.768 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, giảm 5.930 dòng hàng phải kiểm tra (giảm 77%). Đồng thời, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh từ 345 điều kiện xuống còn 272 điều kiện. Trong đó cắt, giảm, đơn giản hóa 251 điều kiện, giảm 72,3% (vượt chỉ tiêu Chính phủ yêu cầu là ít nhất 50%).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần