Bổ sung 2 thành viên BCĐ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Chia sẻ

KTĐT - Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 2 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020".

Cụ thể, 2 thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương được bổ sung là ông Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nghiêm Trọng Quý, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Ông Nghiêm Trọng Quý đồng thời đảm nhiệm làm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương thay ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" đã được thành lập theo Quyết định 962/QĐ-TTg ngày 25/6/2010 do  Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo này có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan và các địa phương trong việc triển khai thực hiện chính sách, chương trình, kế hoạch và các hoạt động của Đề án này,...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần