Bổ sung 500 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa chính thức có Quyết định số 5925/QĐ-UBND trích ngân sách TP ứng trước dự toán năm 2015 bổ sung 500 tỷ đồng hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Trong đó, ưu tiên hỗ trợ kinh phí để xử lý nợ xây dựng cơ bản và thực hiện thanh, quyết toán hoàn thành công tác đào đắp giao thông, thủy lợi nội đồng sau dồn điền đổi thửa và hỗ trợ các xã đăng ký hoàn thành NTM năm 2014. UBND TP yêu cầu các huyện, thị xã kiểm tra, đôn đốc, giám sát các xã sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, phấn đấu sớm hoàn thành kế hoạch về xây dựng NTM TP đã giao và số xã đạt chuẩn NTM đăng ký thêm năm 2014.