DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bổ sung hoạt động ngân hàng Deutsche Bank AG

05-05-2014 17:16
Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các Quyết định số 823/QĐ-NHNN về việc bổ sung hoạt động của Ngân hàng Deutsche Bank AG – chi nhánh TP Hồ Chí Minh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận bổ sung hoạt động “Ủy thác cho vay và nhận ủy thác cho vay; Chiết khấu công cụ chuyển nhượng; Bán nợ vào nội dung hoạt động ghi tại Điều III Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 20/NH-GP ngày 28/6/1995 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Deutsche Bank AG – chi nhánh TP Hồ Chí Minh.

Khi triển khai thực hiện các hoạt động này, Ngân hàng Deutsche Bank AG – chi nhánh TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ các điều kiện và quy định có liên quan tại Thông tư số 04/2012/TT-NHNN ngày 8/3/2012 của NHNN quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013 của NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng và các quy định của pháp luật khác có liên quan. Quyết định số 59/2006/QĐ –NHNN ngày 21/12/2006 của NHNN ban hành quy chế mua, bán nợ của TCTD.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Deutsche Bank AG – chi nhánh TP Hồ Chí Minh cần đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thầm quyền về nội dung hoạt động đã được bổ sung; Công bố nội dung hoạt động đã được bổ sung trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật các TCTD.
TAG: