Bộ Tài chính đề xuất giảm tiền thuê đất và mặt nước

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng số tiền thuê đất và thuê mặt nước được đề xuất giảm trong năm 2022 khoảng 3.500 tỷ đồng.

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, căn cứ theo Nghị quyết 11/2022/NQ-CP của Chính phủ về việc hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo đề xuất mức giảm 30% số tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022, trị giá khoảng 3.500 tỷ đồng và không áp dụng quy định các đối tượng phải ngừng sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 như trước đây.

Bộ Tài chính đề xuất giảm tiền thuê đất và mặt nước - Ảnh 1Đề xuất giảm 30% tiền thuê đất và mặt nước năm 2022 (Ảnh minh họa).

Đối tượng áp dụng kế thừa theo đối tượng được miễn tiền thuê đất của năm 2021, bổ sung thêm đối tượng thuê mặt nước và quy định tại Nghị quyết 11/2022/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ trường hợp thuê đất trực tiếp với Nhà nước thể hiện bằng quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất, thuê mặt nước trả tiền thuê hàng năm.

Nghị quyết số 11/NQ-CP quy định điều kiện được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 là người thuê đất, thuê mặt nước phải ngừng sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nhưng trong tình hình hiện nay không thực hiện biện pháp giãn cách, cách ly trên phạm vi toàn xã hội. Vì vậy, Bộ Tài chính đề xuất không quy định điều kiện này như đã thực hiện trong năm 2021.

Như vậy, đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo dự thảo, quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan.

Nhằm đơn giản thủ tục hành chính và thuận lợi trong tổ chức thực hiện, hạn chế tình trạng “xin – cho” khi phải xin xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Bộ Tài chính đề xuất thành phần hồ sơ chỉ gồm 2 loại văn bản gồm:

Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo mẫu; Bản sao quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định, người nộp thuế tự khai, nộp. Do đó, Bộ Tài chính đề xuất quy định, người thuê đất khi đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin, đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.