Bộ trưởng Bộ Công Thương: Năm 2025 hoàn thành mục tiêu cấp điện cho các hộ nông dân ở miền núi, biên giới, hải đảo

Khang Nhi-Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 9/11, trả lời câu hỏi của đại biểu về việc cấp điện lưới quốc gia cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nêu rõ, hiện nay 100% số xã, trong đó có 99,6% hộ dân đã được cấp điện từ lưới điện quốc gia.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, cung cấp điện lưới quốc gia cho tất cả các hộ dân được coi là một nhiệm vụ rất ưu tiên của Quốc hội, Chính phủ. Chính vì vậy, căn cứ theo Quyết định số 1740 của Thủ tướng Chính phủ ngày 13.12.2018, cũng đã xác định trong giai đoạn 2016 - 2020 và kết thúc vào năm 2020, bảo đảm mục tiêu 100% người dân, nhất là ở các vùng miền núi khó khăn, vùng biên giới, hải đảo xa xôi sẽ được hưởng điện lưới quốc gia.
Trong Chương trình này, căn cứ theo nội dung đã được phê duyệt, có 17 xã chúng ta phải đạt được mục tiêu có điện lưới quốc gia và tổng số 1.055 hộ dân trên tổng số 9.890 thôn, bản cũng phải được cung cấp điện lưới. Trong các hợp phần của dự án này bao gồm cả cung cấp điện lưới quốc gia, nhưng đồng thời cấp điện năng lượng tái tạo cho những vùng còn khó khăn, không có điều kiện đưa lưới điện quốc gia đến để cấp điện cho bà con cũng như cấp điện cho hai huyện đảo và 3 xã đảo…
Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương, đúng ra đã có thể đạt được mục tiêu này, vì ngay từ đầu, Chính phủ, cụ thể là Bộ Công thương đã có dự trù trong kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn cũng như các nguồn lực của quốc gia và nguồn vốn ODA để triển khai thực hiện. Cụ thể, ngay trong giai đoạn đầu từ 2016 - 2018, chúng ta đã thực hiện được việc cấp vốn 4.743 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là hơn 2.200 tỷ đồng; vốn ODA không hoàn lại của Liên minh Châu Âu cũng cấp được hơn 2.000 tỷ đồng.
Như vậy, Bộ trưởng nhấn mạnh: “chúng ta đạt được tỷ lệ 18,55% và đạt được cấp điện cho 100% số xã, nhưng còn số thôn, bản thì lại không đạt”. Nguyên nhân do vào thời điểm năm 2018, trần nợ công của cả nước đang ở mức cao, nên Bộ Công Thương đã báo cáo Chính phủ để được sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á và Ngân hàng thế giới; Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát tổng thể trong tất cả các chương trình vốn vay quốc gia và sau đó thống nhất báo cáo với Thủ tướng tạm thời chưa thực hiện chương trình này để bảo đảm an toàn của trần nợ công quốc gia và an ninh tài chính quốc gia.
Đến nay, căn cứ trên thực tế, trần nợ công đã về ngưỡng an toàn, Bộ Công Thương đã chủ động tiếp tục làm việc với các nhà tài trợ, sau đó báo cáo với Chính phủ và Chính phủ đã đồng ý sẽ báo cáo với Quốc hội để tiếp tục đưa vào trong chương trình thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 với ba hợp phần chính. Một là vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Hai là, vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh Châu Âu.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định: “Về cơ bản là ba nguồn này cộng lại cùng với nguồn vốn của Chính phủ bố trí sẽ bảo đảm được mục tiêu, huy động được khoảng hơn 21.000 tỷ đồng. Theo đúng kế hoạch thì đến năm 2025 sẽ hoàn thành mục tiêu cấp điện cho tất cả các hộ nông dân các vùng miền núi, biên giới xa xôi và các vùng hải đảo”.