DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: 4 bài học kinh nghiệm từ hoạt động kiểm tra công vụ

Linh Nguyễn
03-04-2021 18:10
Kinhtedothi-“Thông qua việc kiểm tra công vụ đã có tác dụng rất lớn. Kiểm tra công vụ không phải “bới lá tìm sâu”, không phải phát hiện để xử lý mà giúp các bộ, ngành, địa phương khắc phục hạn chế, giúp các cơ quan Trung ương xem xét, hoàn thiện thể chế, do đó, các vi phạm năm sau ít hơn năm trước, không tái phạm các vấn đề đã phát hiện..." - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân khẳng định.

Hôm nay (3/4), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị "Đánh giá kết quả 3 năm hoạt động về kiểm tra công vụ".

Tham dự Hội nghị có các Tổ phó Tổ công tác: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường; các thành viên Tổ công tác và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Nội vụ.

Quang cảnh Hội nghị "Đánh giá kết quả 3 năm hoạt động về kiểm tra công vụ"

Kiểm tra tại 14 bộ, ngành và 30 địa phương

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng thay mặt Tổ công tác báo cáo kết quả 3 năm hoạt động cho biết, kể từ khi được thành lập theo quyết định ngày 2/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, động viên kịp thời của Thủ tướng, quyết tâm của Tổ trưởng Tổ công tác, sự đồng thuận của các bộ, ngành, địa phương, Tổ công tác đã hoạt động hiệu quả, tạo ra những thay đổi về nhận thức trong tổ chức thực hiện các quy định của Đảng và pháp luật, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành kỷ cương của cơ quan, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong hoạt động công vụ. Đến nay, Tổ thực hiện 44 cuộc kiểm tra tại 14 bộ, ngành, 30 địa phương và yêu cầu các đơn vị còn lại gửi báo cáo. Qua các cuộc kiểm tra, Tổ đã đôn đốc bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về các nội dung: Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; sử dụng biên chế và tinh giản biên chế; tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ CBCCVC, nhất là thực hiện quy định về bổ nhiệm, số lượng cấp phó, ký HĐLĐ làm công tác chuyên môn; giải quyết khiếu nại tố cáo và việc tiếp công dân của người đứng đầu, có biện pháp nâng cao việc chấp hành quy định của cơ quan, tổ chức và đội ngũ CBCCVC trong hoạt động công vụ.

Với hoạt động tích cực của Tổ công tác, nhiều hạn chế, tồn tại của các bộ, ngành, địa phương được kiểm tra đã cơ bản được khắc phục; các bộ, ngành, địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sâu sát hơn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như triển khai thực hiện kiến nghị của Tổ công tác; kỷ cương hành chính được tăng cường. Hoạt động của Tổ công tác góp phần quan trọng vào hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng; xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, phục vụ, hướng tới người dân, DN; khắc phục triệt để tình trạng trì trệ, hành chính hóa trong thực thi công vụ của đội ngũ CBCCVC.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị để công tác kiểm tra đạt hiệu quả, cần có kế hoạch kiểm tra sớm để các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các nội dung; yêu cầu báo cáo nghiêm túc, đầy đủ nội dung; công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; đặc biệt, cần kiểm tra các vấn đề xã hội quan tâm, trong quá trình kiểm tra nếu có vụ việc phức tạp phải chuyển cơ quan thanh tra xử lý theo thẩm quyền. Trên cơ sở báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, cần tập hợp thông tin qua báo chí như công tác bổ nhiệm, tuyển dụng, nâng ngạch, kéo dài thời gian công tác… để có thể ưu tiên thực hiện kiểm tra trước đối với các bộ, ngành, địa phương có vụ việc chưa đúng quy định pháp luật. 

 Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Đặc biệt, theo nhiều ý kiến, cần có hậu kiểm tra, giám sát sau khi kiểm tra và tăng cường thông tin, truyền thông để các cấp chính quyền và Nhân dân hiểu được các nội dung Tổ công tác thực hiện, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Cùng đó, đề nghị xây dựng bộ tiêu chí đánh giá trên cơ sở các nội dung kiểm tra, nhằm hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng quy định pháp luật; có liên kết chặt chẽ giữa Tổ công tác với Vụ trưởng/Trưởng ban Tổ chức cán bộ các bộ, ngành T.Ư và Giám đốc Sở Nội vụ các địa phương để nắm bắt những vấn đề vướng mắc, khó khăn, phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động công vụ để bộ, ngành, địa phương kịp thời xử lý. Đồng thời, trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh có thể ứng dụng CNTT để kiểm tra trực tuyến.

Kiểm tra công vụ không phải “bới lá tìm sâu”, phát hiện để xử lý

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, sau 3 năm hoạt động, Tổ công tác đã tổ chức các cuộc kiểm tra thường xuyên, dù chưa kiểm tra được hết tất cả bộ, ngành, địa phương (trong đó có nguyên nhân do dịch Covid-19 kéo dài tổng cộng 1,5 năm) nhưng qua kiểm tra đã tạo những chuyển biến rõ nét trong hoạt động công vụ, được chính quyền các cấp và xã hội đánh giá cao; các thành viên nỗ lực sắp xếp công việc để tham gia các cuộc kiểm tra. Bên cạnh kiểm tra công vụ, Tổ công tác cũng kết hợp với thanh, kiểm tra các công tác cải cách hành chính, dân vận chính quyền. Hoạt động kiểm tra đã tạo được hiệu ứng tích cực, lan tỏa đến các bộ, ngành, địa phương; các bộ, ngành, địa phương cũng thành lập tổ công tác về kiểm tra công vụ. Song song đó, tổ giúp việc của Tổ công tác là chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, thành viên Tổ công tác tham gia khá đầy đủ các cuộc kiểm tra.

“Thông qua việc kiểm tra đã có tác dụng rất lớn. Kiểm tra công vụ không phải “bới lá tìm sâu”, không phải phát hiện để xử lý mà giúp các bộ, ngành, địa phương khắc phục hạn chế, giúp các cơ quan T.Ư xem xét, hoàn thiện thể chế, do đó, các vi phạm năm sau ít hơn năm trước, không tái phạm các vấn đề đã phát hiện. Đồng thời, qua kiểm tra cũng đã phát hiện nhiều bộ, ngành, địa phương có nhiều sáng tạo trong hoạt động công vụ” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

 Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát biểu chủ trì Hội nghị

Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, qua kiểm tra công vụ các cơ quan, địa phương, đơn vị cho thấy vẫn còn có những hạn chế: Chưa thực sự chủ động trong xây dựng kế hoạch; nội dung kiểm tra chưa linh hoạt theo từng bộ, ngành, địa phương; thành viên Tổ công tác đôi khi còn vắng, ảnh hướng chất lượng cuộc kiểm tra, chưa góp ý nhiều cho địa phương khắc phục sai sót; các đơn vị được kiểm tra còn tình trạng xin lùi thời gian, chuẩn bị nội dung kiểm tra chưa đạt yêu cầu, còn chậm khắc phục sai phạm sau thanh, kiểm tra…

Đáng chú ý, sau 3 năm thực hiện kiểm tra hoạt động công vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân rút ra 4 bài học kinh nghiệm: Thứ nhất, nơi nào lãnh đạo quan tâm thường xuyên, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thì nơi đó ít xảy ra sai phạm; nơi nào phối hợp tốt giữa T.Ư và địa phương thì công việc không bị ách tắc, chậm trễ. Thứ hai, về công tác tham mưu, một số lãnh đạo Vụ/Ban Tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Nội vụ nắm chưa vững về quy định và chưa làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo. Thứ ba, nơi nào đã được phát hiện sai phạm nếu biết khắc phục, sửa chữa thì không tái phạm và không lợi dụng khoảng trống chính sách pháp luật để trục lợi. Thứ tư, qua kiểm tra và thanh tra đã phát hiện sai phạm thì phải xử lý dứt điểm; đồng thời, đã phát hiện thể chế chưa hoàn thiện thì phải nghiên cứu, khắc phục kịp thời. 

Từ đó, để hoạt động kiểm tra công vụ đạt hiệu quả tốt hơn thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tổ công tác phải bám sát nhiệm vụ được Thủ tướng giao, đặc biệt việc tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; công tác kiểm tra phải có mục tiêu, nội dung kiểm tra hằng năm cho phù hợp đặc thù từng bộ, ngành, địa phương. Cần tập trung kiểm tra các nghị định của Chính phủ mới ban hành; việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị SNCL, công tác tinh giản biên chế. Bên cạnh đó, đề nghị kiện toàn Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng, với thành viên có thể thay đổi theo yêu cầu nội dung kiểm tra; nghiên cứu đổi mới công tác kiểm tra, hình thức kiểm tra và báo cáo công tác kiểm tra, có thể kiểm tra trực tiếp, có thể phối hợp với công tác thanh tra hoặc kiểm tra trực tuyến. Đồng thời, cần nghiên cứu chế độ báo cáo (có thể báo cáo quý với Thủ tướng hoặc báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng); nghiên cứu sửa đổi Quy chế làm việc của Tổ công tác; tập trung đề xuất kiến nghị Thủ tướng để giải quyết về nội dung kiểm tra, kinh phí hoạt động hay thành viên Tổ công tác…