Bộ trưởng Bộ TT&TT: Đầu năm 2022 sẽ phủ mạng di động tại 2.000 điểm lõm sóng

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Chương trình “Sóng và máy tính cho em” dành tặng 1 triệu máy tính bảng cho học sinh, giá trị 2.500 tỷ đồng. Từ tháng sau, máy tính bảng sẽ về nhiều hơn để phục vụ việc học trực tuyến của học sinh.

Chiều 11/11 Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tiếp tục trả lời những vấn đề cử tri quan tâm như dạy học online, an toàn cho trẻ đến trường, thi tốt nghiệp THPT 2022.
Ưu tiên chuyển đổi số ngành giáo dục
Tham gia giải trình, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nói, về hạ tầng viễn thông, mạng di động còn 2.000 điểm lõm sóng; đã phủ được 1.000 điểm; số còn lại sẽ phủ trong năm nay, chậm nhất đến đầu năm 2022 phủ hết.
Hiện nay, 8 triệu gia đình chưa có cáp quang, Bộ phấn đấu đến năm 2025, cơ bản các gia đình ở Việt Nam sẽ có cáp quang.
Chương trình “Sóng và máy tính cho em” có tổng giá trị 6.000 tỷ đồng với ba cấu phần. Trong đó, dành tặng 1 triệu máy tính bảng cho học sinh, giá trị 2.500 tỷ đồng. Hiện đã giao được 100.000 máy. Do đứt gãy chuỗi cung ứng nên việc mua máy tính bảng khó khăn, phải đặt hàng trước. 
 Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng giải trình thêm tại kỳ họp
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định từ tháng sau, máy tính sẽ về nhanh hơn. Ngoài ra, gói phủ 2.000 điểm lõm sóng giá trị 3.000 tỷ đồng; miễn giảm cước cho việc học trực tuyến đến hết năm 2021 với giá trị 500 tỷ đồng.
Hiện, Việt Nam đang có 6 nền tảng học trực tuyến, bao gồm nền tảng truyền hình, học liệu, nội dung, bài giảng mẫu, bài giảng hay, nền tảng tự học của học sinh. Các nền tảng này được các doanh nghiệp Việt Nam miễn phí trong giai đoạn dịch bệnh, có 10 triệu học sinh tham gia.
Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ TT&TT đang soạn thảo tiêu chí, tiêu chuẩn cho các nền tảng này, sẽ đánh giá và công bố các nền tảng đạt chuẩn.
Bộ đã phát triển nền tảng để bố mẹ có thể cài vào máy tính cho con nhằm kiểm soát việc dùng máy tính, điện thoại.
"Chương trình chuyển đổi số quốc gia có ưu tiên cao cho chuyển đổi số ngành giáo dục. Bộ sẽ đồng hành với ngành giáo dục trong công cuộc chuyển đổi số có tính cách mạng này" - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Giáo viên đang vừa thừa, vừa thiếu
Trả lời về vấn đề giải quyết biên chế giáo viên, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, vừa qua, Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục đã rà soát kỹ trên cơ sở báo cáo của 63 tỉnh thành. 
Kết quả, số lượng giáo viên thiếu là 94.714 giáo viên, giáo viên thừa là hơn 10.178 giáo viên, giáo viên đã giao nhưng chưa tuyển dụng là 42.774. Căn cứ định mức giáo viên học sinh trên lớp, hiện ngành giáo dục còn thiếu 65.980 giáo viên.
"Từ số liệu nêu trên có thể thấy thực tiễn là giáo viên vừa thiếu vừa thừa, kể cả phần chưa tuyển dụng" - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói. Để giải quyết vấn đề này, Bộ trưởng cho rằng cần phải thực hiện ba giải pháp.
Thứ nhất, cơ quan quản lý cần tập trung cao, quyết liệt, quán triệt tinh thần Nghị quyết 19, với mục tiêu giảm 10% đơn vị sự nghiệp, giảm 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách.
"Giai đoạn 2017-2021, chúng ta đã làm thành công, giảm trên 10% đơn vị sự nghiệp, giảm 11,79% biên chế hưởng lương, trong đó có cả giáo dục đào tạo. Giai đoạn 2021 - 2025, chúng ta tiếp tục thực hiện mục tiêu này" – Bộ trưởng nói. Đồng thời, đề nghị cần thiết phải rà soát, sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp một cách trách nhiệm, để giảm điểm trường, số trường, tăng trường liên cấp, liên xã và bán trú. Bởi, thực tiễn cho thấy nhiều địa phương đã rất thành công trong vấn đề này, "giải quyết bài toán lớn về vấn đề biên chế". Bên cạnh đó, vẫn còn những địa phương chưa làm quyết liệt.
Thứ hai, Bộ trưởng Nội vụ đề nghị phải tập trung đẩy mạnh tự chủ, xã hội hóa giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ở những nơi có điều kiện. Tới đây, hai bộ sẽ rà soát toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật, nhất là một số nghị định đã triển khai. Trên cơ sở đó, căn cứ văn bản luật để rà lại, xem xét lại và cần thiết phải bổ sung điều gì để hoàn thiện cơ chế để tự chủ, xã hội hóa.
Thứ ba là Bộ Giáo dục đào tạo cần rà soát lại văn bản quy định định mức học sinh trên lớp, giáo viên trên lớp cho phù hợp từng vùng miền. Từ đó, Bộ cần khẩn trương định hướng, cơ cấu lại lực lượng quản lý, giáo viên, gắn với việc nâng cao chất lượng. Đồng thời, sớm tham mưu cho Chính phủ giải quyết vấn đề vướng mắc việc tự chủ đại học.
Bộ Nội vụ cũng đã tham mưu ban hành nghị định để tạo cơ chế cho tự chủ, tạo cơ chế các đơn vị sự nghiệp công lập giải quyết khó khăn vướng mắc cho giáo viên. Giải quyết tình trạng giáo viên theo nguyên tắc "có học sinh phải có giáo viên" nhưng phải hợp lý, tiếp tục bổ sung giáo viên theo lộ trình đến 2025 gắn với phương án xã hội hóa, tự chủ, giảm số lượng giáo viên nhận lương ngân sách, giải quyết giáo viên thừa.