Bộ TT-TT quyết định giá khởi điểm kho số, tên miền

Chia sẻ

Kinhtedothi - Quyết định số 38/2014/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 1/7 quy định, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được quyết định giá khởi điểm của mã, số, khối số viễn thông, tên miền Internet trước khi tổ chức đấu giá.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xác định những tên miền Internet được đấu giá thông qua việc khảo sát nhu cầu sử dụng tên miền. Giá khởi điểm của tên miền Internet đấu giá sẽ được xác định căn cứ vào số lượng chủ thể tham gia trả giá, lệ phí đăng ký tên miền Internet theo quy định của Bộ Tài chính.

Giá khởi điểm của mã, số, khối số viễn thông sẽ được xác định căn cứ vào giá trị sử dụng của chúng ở thời điểm đấu giá, phí sử dụng kho số viễn thông phải nộp theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. 

Bên cạnh đó, giá khởi điểm cũng phải tham khảo giá đấu giá thực tế tại Việt Nam và tại các nước có nền kinh tế phát triển tương đồng như Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về xác định giá khởi điểm của mã, số, khối số viễn thông.

Mã, số viễn thông được đấu giá quyền sử dụng là mã, số có trong Quy hoạch kho số viễn thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt kế hoạch đấu giá. Bộ này cũng sẽ quy định danh mục mã, số viễn thông cụ thể được đấu giá theo từng thời kỳ căn cứ vào Quy hoạch kho số viễn thông và tình hình thực tế của thị trường viễn thông.

Đặc biệt, việc đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền Internet phải được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. 

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải trả giá cao hơn hoặc tối thiểu bằng mức giá khởi điểm của mã, số, khối số, tên miền Internet do Hội đồng đấu giá xác định. Số tiền thu được sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước và sẽ được ưu tiên để phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, phổ cập dịch vụ viễn thông, phát thanh, truyền hình theo các đề án được Chính phủ phê duyệt...