Bộ VHTT&DL yêu cầu kiện toàn bộ máy quản lý di tích

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước những bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, Bộ VHTT&DL vừa có Văn bản 2946/BVHTTDL-DSVH gửi các đơn vị trực thuộc, UBND các tỉnh, TP yêu cầu kiện toàn bộ máy quản lý di tích.

Theo đó, bộ máy quản lý di tích cần được kiện toàn theo hướng mỗi di tích chỉ có một tổ chức quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng di tích đã được xếp hạng mà không rõ tổ chức, cá nhân nào được giao bảo vệ, chăm sóc; đầu mối quản lý Nhà nước về di tích thuộc Phòng Di sản văn hóa trực thuộc Sở VHTT&DL. Ban Quản lý di tích trực thuộc Sở VHTT&DL chịu trách nhiệm quản lý những di tích quan trọng và hướng dẫn hoạt động tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích. Đối với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, các địa phương cần nghiên cứu lộ trình nâng cấp bộ máy trực thuộc UBND cấp tỉnh; với di tích quốc gia đặc biệt thì tùy quy mô để xây dựng mô hình quản lý phù hợp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần