Bộ Xây dựng ban hành gần 450 quyết định xử phạt hành chính về xây dựng

Doãn Thành
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho biết, trong năm 2020, Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành 447 quyết định xử phạt hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 186,4 tỷ đồng đối với lĩnh vực quản lý nhà nước về xây dựng.

Theo đó, Thanh tra ngành Xây dựng đã triển khai 7.765 cuộc thanh tra và kiểm tra chuyên ngành, cụ thể: Thanh tra các Sở Xây dựng trên toàn quốc đã triển khai 3.030 đoàn thanh tra, 4.395 đoàn kiểm tra; kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 11.645 tỷ đồng bao gồm các quyết định thu hồi và giảm trừ thanh quyết toán nộp ngân sách nhà nước và đã thực hiện các kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền 6.500 tỷ đồng; ban hành khoảng 7.612 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 361,5 tỷ đồng và đã thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 304,5 tỷ đồng.
Thanh tra Bộ Xây dựng đã ban hành 447 quyết định xử phạt trong năm 2020 (Ảnh: Doãn Thành).
Thanh tra Bộ Xây dựng đã triển khai 340 đoàn thanh tra trên tất các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ban hành 337 kết luận thanh tra; ban hành 447 quyết định xử phạt hành chính, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 186,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính đối với khoảng 374 tập thể và 201 cá nhân để xảy ra vi phạm; kiến nghị, yêu cầu xử lý về kinh tế tổng số tiền 13.226,9 tỷ đồng, gồm: yêu cầu phê duyệt lại dự toán 5.889,9 tỷ đồng; yêu cầu giảm trừ thanh quyết toán 715,5 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về NSNN địa phương 6.267,9 tỷ đồng; yêu cầu thu về quỹ sắp xếp doanh nghiệp của các tổng công ty 2,5 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về tài khoản chủ đầu tư 70,7 tỷ đồng; yêu cầu thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ 174,6 tỷ đồng; vi phạm khác 126 tỷ đồng.
Liên quan đến công tác khiếu nại và giải quyết đơn thư, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ đã trực tiếp gặp, lắng nghe, hướng dẫn đối với 44 đoàn khiếu nại đông người, như: Đoàn khiếu nại về mở rộng đường Ô Chợ Dừa (Hà Nội); Đoàn Nhà máy gạch K2, tỉnh Nghệ An; Khiếu nại về dự án De’capitale 11 Trần Duy Hưng (Hà Nội)… “Bộ đã ban hành 1.689 văn bản bao gồm: Trả lời chính sách cho các địa phương; công văn chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền; các văn bản hướng dẫn địa phương giải quyết, báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Quốc hội và đại biểu Quốc hội…” – Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng Tạ Quang Vinh cho hay.