Bộ Xây dựng đề xuất "cứu" nợ cho Tập đoàn Sông Đà

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho Tập đoàn Sông Đà vay từ Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài Bộ Tài chính để trả nợ Ngân hàng Natixis (CH Pháp).

Theo kế hoạch trả nợ năm 2012, phần vốn phải trả ngân hàng này khoảng 437 tỷ đồng.

Tập đoàn Sông Đà hiện đang gặp khó khăn trong việc cân đối vốn trả nợ các ngân hàng nước ngoài do một khoản nợ lớn từ công ty thành viên – công ty cổ phần xi măng Hạ Long.

Trước đây, Bộ Tài chính được Thủ tướng Chính phủ giao đứng ra bảo lãnh cho công ty cổ phần xi măng Hạ Long vay vốn nước ngoài, nhưng thực tế Bộ đã bảo lãnh cho tổng công ty Sông Đà (nay đã sáp nhập, làm nòng cốt trong tập đoàn Sông Đà) vay.

Sau đó, tổng công ty này ký hợp đồng cho công ty cổ phần xi măng Hạ Long vay lại trên 3.335 tỉ đồng, bằng lãi suất vay của các ngân hàng nước ngoài. Do đó, việc trả nợ của tổng công ty Sông Đà hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng trả nợ của công ty cổ phần xi măng Hạ Long.

Cụ thể, các khoản nợ phải trả bao gồm: kỳ ngày 22/6/2012 là 7,849 triệu EUR (bao gồm: nợ gốc 5,914 triệu EUR, lãi vay 1,934 triệu EUR) tương đương 220 tỷ đồng (tỷ giá tạm tính 28.000 đ/EUR). Và kỳ ngày 22/12/2012 là 7,740 triệu EUR (bao gồm: nợ gốc 5,914 triệu EUR, lãi vay 1,825 triệu EUR) tương đương 217 tỷ đồng (tỷ giá tạm tính 28.000 đ/ EUR).

Kế hoạch vay này gồm 03 kỳ: kỳ ngày 22/6/2012, kỳ ngày 22/12/2012 và kỳ ngày 22/6/2013. Thời hạn vay vốn 5 năm kể từ ngày nhận nợ, gốc và lãi vay được hoàn trả toàn bộ vào ngày đến hạn của khoản vay.

Bộ Xây dựng sẽ chỉ đạo Tập đoàn Sông Đà sử dụng vốn vay đúng mục đích và trả nợ vay đầy đủ, đúng hạn.

Theo báo cáo của Tập đoàn Sông Đà, tổng số tiền Tập đoàn đã hỗ trợ trả nợ thay cho Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long tính đến ngày 31/3/2012 là 1.211,1 tỷ đồng, bao gồm: trả nợ Ngân hàng Natixis 40.974.646,45 EUR tương đương với 1.157 tỷ đồng, trả nợ cho Ngân hàng NIB số tiền 1.890.936 EUR tương đương 53,1 tỷ đồng.

Hiện tại, giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu của Tập đoàn lên đến hơn 10.000 tỷ đồng do các chủ đầu tư không có vốn để thanh toán, Tập đoàn đang phải cân đối để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn trả nên không thể tiếp tục hỗ trợ Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long trong việc trả nợ khoản vay của các Ngân hàng nước ngoài năm 2012, 2013.

Ngoài khoản nợ ngân hàng Natixis, trong năm 2012 này, Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long còn phải trả nợ Ngân hàng Đầu tư Bắc Âu (NIB) số tiền gần 60 tỷ đồng.

Dự án Xi măng Hạ Long do Công ty cổ phần Xi măng Hạ Long làm chủ đầu tư với công suất thiết kế 2,07 triệu tấn xi măng PCB 40/năm. Tổng mức đầu tư là 6.468,5 tỷ đồng.

Dự án được bàn giao và đi vào sản xuất kinh doanh từ 02/02/2010, vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 982 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Sông Đà là cổ đông lớn nhất (59%).

Trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, công ty gặp nhiều khó khăn về sản xuất, tiêu thụ, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng mạnh, dư nợ vay vốn để đầu tư, sản xuất và trả nợ vay của Công ty rất lớn (trung bình là 7.000 tỷ đồng/năm), lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao (từ 20 – 27%/năm), trong khi giá bán tăng không đủ bù chi phí dẫn đến kết quả kinh doanh  năm 2011 lỗ: 581,268 tỷ đồng; năm 2012 lỗ kế hoạch: 495,976 tỷ đồng.