Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 15/8, Bộ Xây dựng và Kiểm toán Nhà nước đã ký kết quy chế phối hợp công tác. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao nỗ lực làm việc của hai bên trong việc soạn thảo quy chế phối hợp công tác nhằm nâng cao hiệu quả và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ông Đinh Tiến Dũng, Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết, năm 2012, Kiểm toán Nhà nước đẩy mạnh kiểm toán, báo cáo tài chính, tập trung vào những lĩnh vực xã hội quan tâm và bức xúc như tình hình sử dụng vốn ngân sách, vốn đầu tư, kiện toàn bộ máy… nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí và sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguồn lực, nguồn vốn.