Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thiện chương trình phát triển nhà trong năm 2022

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhteodothi - Bộ Xây dựng vừa có Văn bản 820/BXD-QLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư về việc xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 trong năm 2022.

Theo Bộ Xây dựng, gian qua, nhiều địa phương hoàn thành việc xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở làm cơ sở để chấp thuận chủ trương, phê duyệt đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có nhà ở. Nhưng vẫn còn nhiều địa phương vẫn chậm trễ trong việc phê duyệt chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2030; chưa phê duyệt chương trình phát triển nhà ở mà đã phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở; hoặc đã phê duyệt chương trình phát triển nhà ở nhưng nội dung chưa bảo đảm quy định...

Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở trong năm 2022.
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở trong năm 2022.

Để thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/2021/QĐ-TTg), Bộ Xây dựng đề nghị: Những địa phương chưa xây dựng, phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng, trình HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) hoặc 10 năm (2021 - 2030) trong năm 2022.

Với địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 hoặc có thời hạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các nội dung bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, nhưng chưa xây dựng, phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, khẩn trương phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022 và giai đoạn 5 năm trong 6 tháng đầu năm 2022.

Những địa phương đã phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở nhưng chưa có chương trình phát triển nhà ở, đề nghị khẩn trương xây dựng, phê duyệt, sau đó điều chỉnh lại kế hoạch phát triển nhà ở theo đúng quy định. Thời gian thực hiện đề nghị hoàn thành chậm nhất trong 6 tháng đầu năm 2022.

Việc xây dựng, phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hằng năm cần xác định cụ thể danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở (bao gồm dự án xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư, xác định vị trí, khu vực dự kiến phát triển dự án nhà ở...), làm cơ sở để thẩm định chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần