Bội chi ngân sách 30.650 tỷ đồng

Chia sẻ

KTĐT - Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm đạt trên 242.000 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2009.

KTĐT - Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm đạt trên 242.000 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2009.

Tuy tăng về giá trị nhưng mức bội chi của 2 quý đầu năm chỉ chiếm khoảng 26% so với dự kiến của cả năm 2010.

Bộ Tài chính cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm đạt trên 242.000 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cùng kỳ 2009. Trong khi đó, tổng chi ngân sách tăng 21,3% so với cùng kỳ, đạt 273.000 tỷ đồng .

Do tốc độ thu ngân sách nhanh hơn so với tốc độ chi nên mức bội chi đạt 30.650 tỷ đồng (bằng 3,6% GDP của cả nền kinh tế trong 6 tháng) mới chỉ tương đương 25,6% mức bội chi cả năm được Quốc hội quyết định (dự kiến ở mức 6,2% GDP).

So với cùng kỳ 2009, tuy mức bội chi ngân sách của 6 tháng đầu năm nay nay tăng khoảng 2.000 tỷ đồng nhưng tỷ trọng thực hiện so với mức dự kiến cả năm lại tăng chậm hơn (bội chi 6 tháng đầu năm 2009 chiếm khoảng 28,6% kế hoạch cả năm).

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tốc độ chi ngân sách 6 tháng đầu năm thường thấp hơn so với 2 quý cuối. Việc huy động Ngân sách, do căn cứ vào tốc độ chi, nên cũng chưa tăng nhanh. Bộ cũng cho rằng việc hoàn thành kế hoạch thu - chi cả năm sẽ phụ thuộc khá nhiều vào 6 tháng cuối năm.

Trong thời gian này, Bộ Tài chính cho biết tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh cho nền kinh tế. Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ chú trọng mục tiêu kiềm chế lạm phát và giá cả.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ Tài chính khẳng định sẽ không điều chỉnh giá bán điện và than trong giai đoạn từ nay đến hết năm. Việc tăng giá xăng - dầu, nếu xảy ra, cũng sẽ được cân nhắc kỹ, đảm bảo thời gian giãn cách và sử dụng linh hoạt các công cụ như thuế, quỹ bình ổn giá…