Buộc dừng thu phí với doanh nghiệp BOT chậm triển khai thu phí không dừng

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Thông tư 15/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT).

Chậm triển khai thu phí không dừng sẽ bị dừng thu phí. (Ảnh: Công Trung)
Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư 15/2020 quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Thông tư có hiệu lực thi hành kẻ từ ngày 15/9/2020.
Thông tư mới của Bộ GTVT quy định rõ trách nhiệm của đơn vị thu phí; thời gian hoạt động của trạm thu phí; quy định về công tác báo cáo; kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; quản lý nhà nước hoạt động trạm thu phí.
Một trong những nội dung đáng chú ý trong thông tư này là việc Bộ GTVT sẽ tạm dừng thu phí là khi đơn vị thu phí bị nhắc nhở về việc không chấp hành thực hiện các yêu cầu, chủ trương nâng cấp hệ thống công nghệ thu, triển khai thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức không dừng.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư BOT nào vi phạm chất lượng bảo trì đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhắc nhở 2 bằng văn bản lần kèm theo thời hạn khắc phục. Thời gian tạm dừng thu được tính từ thời điểm yêu cầu ghi trong văn bản tạm dừng cho đến khi doanh nghiệp dự án, nhà đầu tư khắc phục xong, nhưng không ít hơn 1 ngày.
Thậm chí đơn vị thu phí để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến đường, đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khắc phục bằng văn bản kèm theo thời hạn khắc phục nhưng không khắc phục hoặc chậm khắc phục cũng bị tạm từng thu.
Ngoài ra, thông tư nêu trên cũng quy định, hành vi gian lận tiền dịch vụ sử dụng đường bộ hoặc thông đồng gian lận trong hoạt động thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; can thiệp vào hệ thống công nghệ thu, hệ thống giám sát, quản lý thu, hệ thống thiết bị kiểm tra tải trọng phương tiện và tiêu cực trong lĩnh vực giám sát tải trọng phương tiện cũng sẽ bị phạt nặng bằng cách cho dừng thu phí.
Bộ GTVT trao quyền dừng thu phí của các nhà đầu tư BOT vi phạm cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với các trạm BOT trên quốc lộ, đường cao tốc do Trung ương quản lý. Còn các trạm thu phí trên đường địa phương, quốc lộ, đường cao tốc mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền là UBND tỉnh, TP là cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương quyết định việc tạm dừng thu hoặc trừ thời gian thu.