Các chủ nợ quốc tế đạt được thỏa thuận mới về Hy Lạp

Chia sẻ

KTĐT - Các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế đã đạt được thỏa thuận mới về mức nợ mục tiêu của Hy Lạp.

Đây là bước đi quan trọng để tiến tới giải ngân gói cứu trợ mới cho nước này. Cụ thể, nợ công của Hy Lạp trong dài hạn sẽ được điều chỉnh để đạt mức 124% so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2020. Tuy nhiên, các biện pháp cụ thể để giảm gánh nặng nợ của Hy Lạp vẫn cần phải thực hiện tại các vòng đàm phán tiếp theo. Trước đó, các chủ nợ quốc tế yêu cầu Hy Lạp phải đạt mức nợ bền vững 120% GDP thì mới được phép nhận gói viện trợ mới.