Các Đảng ủy thuộc Thành uỷ đổi mới, sáng tạo thực hiện công tác dân vận

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-“Đề nghị các đơn vị tập trung nâng cao nhận thức của lãnh đạo đơn vị và cán bộ phụ trách công tác dân vận, bởi khi tư tưởng thông thì mới có động lực nảy ra được ý tưởng sáng tạo, thực hiện đạt kết quả cao hơn”- Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Phùng Văn Dũng nói.

Hôm nay, 4/11, Cụm thi đua các Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội tổ chức tổ chức Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy”.

Dự chương trình có Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng; lãnh đạo các Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Nguyễn Tiến Trường phát biểu đề dẫn Tọa đàm ''Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy''  
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Nguyễn Tiến Trường phát biểu đề dẫn Tọa đàm ''Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy''  

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Nguyễn Tiến Trường thay mặt đơn vị Cụm phó Cụm thi đua khẳng định: Những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác dân vận, các Đảng ủy khối, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, Thành ủy về công tác dân vận; hằng năm ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện công tác này. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tiếp tục đổi mới phương pháp, cải tiến, nâng cao chất lượng học tập nghiên cứu, quán triệt cũng như đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị...

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp uỷ Đảng chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò công tác dân vận; việc cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về công tác dân vận còn hạn chế; có nơi chưa đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước còn lúng túng, chưa gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; việc nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (NLĐ) ở những nơi có vấn đề phức tạp nảy sinh có lúc, có nơi chưa kịp thời; việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các cơ quan, đơn vị còn hạn chế…

Đại biểu từ các đơn vị trong Cụm thi đua nêu ý kiến thảo luận
Đại biểu từ các đơn vị trong Cụm thi đua nêu ý kiến thảo luận

Thảo luận tại đây, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua đã nêu nhiều ý kiến xác đáng xuất phát từ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai ở cơ sở, trong đó tập trung trao đổi về: Những kết quả đạt được và khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận, từ đó xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả trong thời gian tới; nội dung, phương thức tiến hành công tác dân vận của đơn vị; nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị và tổ chức đảng, tổ chức CT-XH, cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận. Đồng thời, góp ý về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả...

Đáng chú ý, đại diện Đảng ủy Cục Thuế TP Hà Nội chia sẻ, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền tại cơ quan thuế được Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Thuế TP luôn đặc biệt chú trọng. Trong đó, công tác dân vận trong cải cách hành chính, cải cách TTHC thuế và công tác dân vận đối với người nộp thuế có vai trò quan trọng để đơn vị luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, cũng là mục tiêu thực hiện “thu thuế phải thu được lòng dân” theo lời Bác dạy. Đảng bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh, phát huy hiệu quả công tác dân vận trong cải cách TTHC nói riêng và quản lý thuế nói chung, mà để làm được, trước hết chú trọng lãnh đạo tiếp tục rà soát, đề xuất các phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực thuế, trong đó tập trung nghiên cứu giảm thời gian nộp thuế, hồ sơ giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp người nộp thuế; tiếp nhận xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người nộp thuế về vướng mắc trong thực hiện cơ chế chính sách, TTHC...

Còn theo Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, thực hiện công tác dân vận thì việc đối thoại với NLĐ tại DN là rất cần thiết trong hoạt động của mọi DN, góp phần giảm xung đột giữa NLĐ và người sử dụng LĐ, nâng cao năng suất LĐ. Từ kinh nghiệm của đơn vị cho thấy, để việc đối thoại tại DN phát huy hiệu quả rõ nét hơn, một trong những giải pháp quan trọng là việc thực hiện đối thoại định kỳ cần được gắn với quá trình thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước LĐ tập thể tại DN; những nội dung đã được thống nhất có lợi hơn cho NLĐ thì công đoàn cơ sở cần nghiên cứu cho bổ sung vào thỏa ước này.

Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng phát biểu tại Tọa đàm
Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Phùng Văn Dũng phát biểu tại Tọa đàm

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Phùng Văn Dũng đánh giá: Hoạt động của Cụm thi đua các đảng ủy khối, đảng ủy trực thuộc Thành ủy những năm gần đây có nhiều đổi mới, sáng tạo, chủ động và đạt hiệu quả rõ nét, trong đó thực hiện công tác dân vận ngày càng đạt những kết quả đáng ghi nhận, với nhiều đơn vị tổ chức được các hoạt động giao ban, tọa đàm, tập huấn... có tác dụng thiết thực, góp phần vào kết quả công tác dân vận cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của TP.

Tuy nhiên, đồng chí lưu ý các đơn vị cố gắng khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công tác dân vận đã được chỉ ra, trước hết từ nhận thức của một số cấp ủy, lãnh đạo trong đảng ủy, cơ quan, đơn vị về công tác dân vận còn hạn chế; cán bộ làm công tác này ở một số nơi chưa thực sự nhiệt tình với công việc... “Đề nghị các đơn vị tập trung nâng cao nhận thức của lãnh đạo đơn vị và cán bộ phụ trách về công tác dân vận, bởi khi tư tưởng đã thông thì mới có động lực để nảy ra được những ý tưởng đổi mới sáng tạo, đạt kết quả cao hơn trong thực hiện công tác này. Dân vận phải được xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, tập thể đảng ủy, lãnh đạo cơ quan nói chung chứ không chỉ của cán bộ được phân công công việc này”- Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy nêu rõ.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh phát biểu kết luận
Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh phát biểu kết luận

Thay mặt đơn vị Cụm trưởng kết luận Tọa đàm, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh khẳng định: Từ 52 giải pháp kinh nghiệm của 9 đơn vị được đề cập trong các tham luận, 35 ý kiến kinh nghiệm được trao đổi trực tiếp tại Tọa đàm, nhất là 2 điểm hạn chế và 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp được Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đã nêu đối với các đơn vị, Cụm thi đua sẽ tiếp thu toàn bộ, giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan TP tổng hợp đầy đủ, để hoàn thiện báo cáo về kết quả Tọa đàm, báo cáo Ban Dân vận Thành ủy.