Các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới

Thủy Trúc
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ở cấp tiểu học sẽ có các môn học bắt buộc, bao gồm: Tiếng Việt, Toán, Tiếng anh, Giáo dục lối sống, Cuộc sống quanh ta, Tìm hiểu xã hội, Tìm hiểu tự nhiên, Kỹ thuật và Tin học, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Môn học tự chọn là: Tiếng dân tộc thiểu số.

Ở cấp THCS có 11 môn học bắt buộc là: ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Tin học, Công nghệ và Hướng nghiệp, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Tin học, Công nghệ và Hướng nghiệp, Lịch sử và Địa lý, Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Ngoại ngữ 2 là môn học tự chọn.

 Minh họa. Nguồn Internet

Giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, bắt đầu từ lớp 10 sẽ có các môn học bắt buộc là: Ngữ văn, Toán, Tiếng anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Thiết kế và Công nghệ, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoàn động nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Môn học tự chọn là Ngoại ngữ 2.

Lớp 11 và 12 có 3 môn học chung và cũng là bắt buộc: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Các môn học định hướng nghề nghiệp (tự chọn bắt buộc) gồm có Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Khoa học máy tính, Tin học ứng dụng, Thiết kế và Công nghệ, Mỹ thuật, Âm nhạc. Học sinh sẽ tự chọn tối thiểu 5 môn học trong số những môn này phù hợp với nguyện vọng của bản thân và điều kiện tổ chức của nhà trường.