DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Các Trưởng, Phó Ban HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

14-06-2016 10:41
Kinhtedothi - Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc ngày 14/6, HĐND TP đã tiến hành bầu các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Với 103 trên tổng số 105 đại biểu HĐND TP khóa XV có mặt tham gia bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu như sau:

Ông Nguyễn Hoài Nam (Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP khóa XIV) được bầu vào chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP khóa XV với 101 đồng ý thành đạt 96,2% tổng số đại biểu có mặt tán thành.

Bà Nguyễn Bích Thủy (Trưởng phòng Công tác tiếp dân) được bầu vào chức danh Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP khóa XV với 100 phiếu tán thành đạt 95,2% tổng số đại biểu tán thành.

Bà Phạm Thị Thanh Mai (Phó Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khóa XIV) được bầu vào chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP khóa XV với 102 phiếu tán thành đạt 97,1% tổng số đại biểu tán thành.
bầu các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND TP Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Bà Hồ Vân Nga (Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nông nghiệp Sở KH&ĐT), được bầu vào chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP khóa XV với 102 phiếu tán thành đạt 97,1% tổng số đại biểu tán thành, 

Ông Trần Thế Cương (Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội) được bầu vào chức danh Trưởng Ban Văn hóa xã hội HDNĐ khóa XV với 103 phiếu tán thành đạt 98,1% tổng số đại biểu tán thành.

Ông Nguyễn Quang Thắng (Trưởng phòng Công tác HĐND) được bầu vào chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP khóa XV với 98 phiếu tán thành đạt 93,3% tổng số đại biểu tán thành.

Ông Nguyễn Nguyên Quân (Phó ban Pháp chế HĐND khóa XIV) được bầu vào chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND TP khóa XV với 99 phiếu tán thành đạt 94,2% tổng số đại biểu tán thành.

Ông Lê Minh Đức (Phó Chánh Văn phòng HĐND TP khóa XIV) được bầu vào chức danh Chánh Văn phòng HĐND TP khóa XV với 103 phiếu tán thành đạt 98,1% tổng số đại biểu tán thành,

Ngay sau đó, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP khóa XV đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND TP khóa XV và quyết định số lượng thành viên các Ban HĐND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, số lượng thành viên mỗi ban không quá 15 người. Nghị quyết giao cho trưởng các Ban quyết định thành viên của các Ban và báo cáo thường trực HĐND.
TAG: