Cách mạng Tháng Tám - biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngọc Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công không chỉ đi vào lịch sử dân tộc mà cả lịch sử thế giới, trở thành biểu tượng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình, mưu lược của Đảng, sự ủng hộ của Nhân dân đã tạo nên nguồn sức mạnh to lớn.

Cách mạng Tháng Tám - biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc - Ảnh 1