Cách thức thực hiện “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Tư pháp Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng video tuyên truyền, phổ biến lợi ích, cách thức thực hiện dịch vụ công “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến tổ chức, công dân trên địa bàn TP.