Cải tạo, nâng cấp lò giết mổ gia súc tập trung tại Đan Phượng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước đề xuất của huyện Đan Phượng về việc cải tạo, nâng cấp lò giết mổ gia súc tập trung tại địa bàn, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở NN & PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra và nghiên cứu về đề nghị của UBND huyện Đan Phượng.

Huyện Đan Phượng đề xuất xây dựng, cải tạo, nâng cấp lò giết mổ gia súc để phục vụ nhu cầu của Nhân dân
Huyện Đan Phượng đề xuất xây dựng, cải tạo, nâng cấp lò giết mổ gia súc để phục vụ nhu cầu của Nhân dân.
UBND huyện Đan Phượng cho biết đã rà soát và đề nghị thành phố bổ sung 5 điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước và tình hình thực tế của huyện. Trong khi chờ thành phố phê duyệt bổ sung quy hoạch các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung thì việc xây dựng, cải tạo, nâng cấp lò giết mổ thủ công tạm thời tại điểm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề xã Tân Hội (hiện đã có 3 hộ giết mổ lớn) là phù hợp và rất cần thiết để phục vụ nhu cầu của Nhân dân trong huyện và một số quận nội thành.

UBND huyện đề xuất thành phố cho xây dựng, cải tạo, nâng cấp lò giết mổ gia súc tập trung tạm thời trên địa bàn huyện theo phương thức xã hội hóa đầu tư tại điểm tiểu thủ công nghiệp, làng nghề xã Tân Hội. Đây là đất UBND huyện cho thuê sản xuất kinh doanh, trả tiền thuê đất hàng năm, diện tích là 685,4m2, quy mô công suất giết mổ trên 100 con/ngày đêm (hiện công suất giết mổ là 50 - 60 con/ngày đêm) trong thời hạn khoảng 5 năm.

Sau khi hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp lò giết mổ gia súc tập trung, các hộ giết mổ thủ công không đảm bảo quy định đang tồn tại trên địa bàn huyện sẽ được di dời tập trung về cơ sở mới để thuận lợi cho công tác quản lý các hoạt động giết mổ và đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh môi trường. 

UBND huyện Đan Phượng đề nghị UBND TP, Sở NN&PTNT xem xét, phê duyệt để huyện khẩn trương triển khai công tác lập dự án, giải quyết nhu cầu bức xúc của địa phương.