DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cắm mốc giới tuyến đường Quốc lộ 3 cũ

28-02-2016 16:17
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBND, phê duyệt nhiệm vụ xác định Chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Quốc lộ 3 cũ (đoạn trên địa bàn huyện Sóc Sơn), tỷ lệ 1/500.
Theo quyết định, điểm đầu tuyến tại cầu Phủ Lỗ (Bắc qua sông Cà Lồ); điểm cuối tuyến cầu Đa Phúc (Bắc qua sông Công). Toàn bộ bề rộng mặt cắt ngang đường theo quy hoạch và tối thiểu khoảng 50m bề rộng mỗi bên tính từ chỉ giới đường đỏ tuyến đường. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 16,2km; diện tích nghiên cứu khoảng 245ha. Đối với đoạn tuyến đi ngoài khu vực phát triển đô thị được xác định cấp kỹ thuật là đường cấp II đồng bằng. Đối với đoạn tuyến đi trong khu vực phát triển đô thị được xác định là cấp đô thị (loại đường chính đô thị).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Việc xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kể cắm mốc giới tuyến đường làm cơ sở tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa phục vụ công tác quản lý mốc giới, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đô thị được duyệt; thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch và lập dự án đầu tư xây dựng tuyến đường đảm bảo sự đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan. Đây là tuyến đường giao thông đối ngoại của thành phố; kết nối khu vực đô thị vệ tinh Sóc Sơn với khu vực thành phố trung tâm.

Thời gian lập xác định chỉ giới đường đỏ trong vòng 6 tháng kể từ khi nhiệm vụ được duyệt (bao gồm cả thời gian lập bản đồ đo đạc hiện trạng; không kể thời gian thẩm tra, trình duyệt). Thiết kế cắm mốc giới trong 30 ngày sau khi chỉ giới đường đỏ tuyến đường được UBND thành phố phê duyệt.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ và lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có tư cách pháp nhân theo quy định lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường Quốc lộ 3 cũ (đoạn qua địa bàn huyện Sóc Sơn) theo đúng nhiệm vụ được UBND thành phố giao, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sở ngành, cơ quan liên quan thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố về quy hoạch xây dựng. Lập dự toán kinh phí thực hiện công tác xác định chỉ giới đường đỏ và thiết kế cắm mốc giới tuyến đường trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định hiện hành.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm chủ động phối hợp với các sở, ngành, UBND Sóc Sơn để được cung cấp thông tin, tài liệu, số liệu liên quan làm cơ sở nghiên cứu, xác định chỉ giới đường đỏ tuyến đường đảm bảo khớp nối, thống nhất với đồ án quy hoạch, dự án đầu tư có liên quan trong phạm vi nghiên cứu. UBND huyện Sóc Sơn có trách nhiệm tạo điều kiện, phối hợp cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu.
TAG: