Cần 300 ha đất xây nhà ở công nhân các khu công nghiệp

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết: Từ nay đến năm 2015, toàn TP cần khoảng 1,5 triệu m2 nhà ở công nhân với tổng quỹ đất khoảng 300 ha (bao gồm cả các công trình văn hóa, dịch vụ).

KTĐT - Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết: Từ nay đến năm 2015, toàn TP cần khoảng 1,5 triệu m2 nhà ở công nhân với tổng quỹ đất khoảng 300 ha (bao gồm cả các công trình văn hóa, dịch vụ).

Ngoài khu nhà ở công nhân tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh) rộng 20 ha dành cho Khu công nghiệp Thăng Long, TP đã cho phép Công ty Kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Phú Nghĩa triển khai xây dựng khu nhà ở công nhân trên diện tích 10 ha và Công ty cổ phần Đá ốp lát Vinaconex xây dựng khu nhà ở công nhân khu vực Phú Cát.

 Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đang tiến hành khảo sát các địa điểm và xây dựng kế hoạch triển khai khu nhà ở công nhân tại các huyện, thị xã có khu công nghiệp, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng trình thành phố phê duyệt.  

Hiện có hơn 94.000 người lao động trong các khu công nghiệp Hà Nội, tăng trên 6.000 lao động so với năm 2008.