Cán bộ, đảng viên đồng tình với quyết định kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng

theo TTXVN/VIETNAM+
Chia sẻ Zalo

Đây là một việc làm hết sức kiên quyết của Đảng đối với những người sai phạm và không có vùng cấm, bất kỳ người đó giữ cương vị gì.

Trao đổi với báo chí, nhiều cán bộ, đảng viên đã đồng tình, ủng hộ cao với quyết định của Ban Bí thư về thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.
 Ông Vũ Huy Hoàng. (Nguồn: TTXVN)
Ông Nguyễn Mạnh Trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình cho biết qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, ông biết được Ban Bí thư đã họp, bỏ phiếu kín và 100% các thành viên đều nhất trí thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.
Đây là một việc làm hết sức kiên quyết của Đảng đối với những người sai phạm và không có vùng cấm, bất kỳ người đó giữ cương vị gì.
Đồng thời, đây là một giải pháp rất kiên quyết của Đảng nhằm xử lý, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay, trong đó có cả những cán bộ, lãnh đạo cấp cao. Mặt khác, đây là một việc làm để cụ thể hóa việc thực hiện các giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng mới ban hành.
Ông Nguyễn Mạnh Trường chia sẻ với cương vị là người được Đảng và Nhà nước giao làm công tác tuyên giáo, ông sẽ tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới cán bộ, đảng viên để mọi người hiểu rõ, nắm được những chủ trương đó, để góp phần cảnh báo, cảnh tỉnh, răn đe những người sai phạm và đang có biểu hiện sai phạm.
Vấn đề này, ông Nguyễn Thế Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Ninh cho biết việc Ban Bí thư đã nhất trí thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương trong thời gian 2011-2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương đã thể hiện tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng.
Đồng thời, đây là bài học răn đe đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực hiện làm sao thật cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư như tinh thần của Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên có chức quyền cần phải gương mẫu, chấp hành nghiêm túc hơn các quy định của Đảng. Đây cũng là một giải pháp trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.