DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cân đối hài hòa giữa phòng chống dịch với phát triển kinh tế

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
07-04-2020 16:25
Kinhtedothi - Sớm hoàn thiện và công bố ba kịch bản tăng trưởng, điều hành ngân sách trên tinh thần bám sát mục tiêu kịch bản thứ hai (kịch bản cơ sở) và phấn đấu kịch bản thứ nhất (đạt chỉ tiêu kế hoạch); cân đối hài hòa giữa lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội.
Tin liên quan
Ngày 7/4, Thành uỷ Hà Nội đã có Thông báo số 2553-TB/TU kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới.
 
Theo dó, sau khi nghe Ban cán sự đảng UBND TP trình bày Báo cáo số 133-BC/BCS ngày 30/3 và ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Ban cán sự đảng UBND TP.
Để tiếp tục hoàn thiện Báo cáo trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần thứ 23 (dự kiến trong tháng 4/2020), giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị, nhất là kết luận Hội nghị. Trong đó, lưu ý bổ sung một số nội dung như: Kết quả làm việc của Thường trực Thành ủy với Ban cán sự đảng UBND TP và Ban Chỉ đạo TP thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Thành ủy về một số dự án được dư luận quan tâm; với Bộ GTVT và các Bộ, ngành T.Ư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và các dự án nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.
Ngoài ra, sớm hoàn thiện và công bố ba kịch bản tăng trưởng, điều hành ngân sách trên tinh thần bám sát mục tiêu kịch bản thứ hai (kịch bản cơ sở) và phấn đấu kịch bản thứ nhất (đạt chỉ tiêu kế hoạch); cân đối hài hòa giữa lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần chú trọng phát triển lĩnh vực nông nghiệp; tiếp tục đẩy manh thương mại nội địa, nhất là dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán điện tử, các dịch vụ trực tuyến và các lĩnh vực có cơ hội phát triển trong điều kiện dịch bệnh; rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách; xác định nhu cầu tăng chi để thực hiện các quy định của Chính phủ về hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội; cắt giảm thêm ít nhất 5% chi thường xuyên ngoài kế hoạch tiết kiệm 10% từ đầu năm (lưu không giảm chi của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM; an sinh xã hội) và huy động các nguồn lực của xã hội phục vụ công tác phòng, chống dịch...
Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và nội dung Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Thực hiện kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô”; đảm bảo yêu cầu chủ động ứng phó kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong mọi tình huống.