Cần giải pháp tổng hòa về chính sách cho bất động sản du lịch

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến - Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phân khúc bất động sản (BĐS) du lịch có cơ hội phục hồi khi Chính phủ cho phép mở cửa lại hoàn toàn hoạt động du lịch. Tuy nhiên vấn đề vướng mắc nhất hiện nay có liên quan đến hệ thống pháp lý, vì vậy cần giải pháp tổng hòa về chính sách cho phân khúc này.

Một vài năm trở lại đây, kinh doanh BĐS du lịch là phân khúc phát triển mạnh mẽ, sôi động trong thị trường BĐS ở các địa phương có tiềm năng, thế mạnh về du lịch. Các giao dịch về kinh doanh BĐS du lịch ngày càng gia tăng về số lượng cũng như phát sinh tranh chấp, mâu thuẫn. Thực trạng gia tăng giao dịch khiến nhiều địa phương lúng túng trong quá trình quản lý Nhà nước do hệ thống chính sách, pháp luật về phân khúc thị trường này chưa đầy đủ, thống nhất, đồng bộ.

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến
PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến

Điều này đặt ra yêu cầu phải bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật tạo lập khung pháp lý cho thị trường nói chung và phân khúc kinh doanh BĐS du lịch nói riêng vận hành thông suốt, đồng bộ, nhịp nhàng. Muốn vậy cần phải có sự đánh giá, rà soát tổng thể về hệ thống chính sách, pháp luật để nhận diện rõ những “khoảng trống”, thiếu sót, bất cập đưa ra giải pháp có tính thuyết phục để khắc phục. 

Cần có định hướng, giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về BĐS du lịch: Thứ nhất, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BĐS du lịch cần dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng về tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nền kinh tế thị trường và phát triển thị trường BĐS ở nước ta; Thứ hai, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BĐS du lịch cần dựa trên yêu cầu của thực tiễn quản lý.

Thứ ba, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BĐS du lịch cần đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với những chế định khác của pháp luật kinh doanh BĐS, các lĩnh vực pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam; Thứ tư, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BĐS du lịch cần đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Thứ năm, hoàn thiện chính sách, pháp luật về BĐS du lịch cần tham khảo pháp luật kinh doanh BĐS của các nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, cần có giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật về BĐS du lịch, gồm: Bổ sung quy định của Luật Kinh doanh BĐS năm 2014, bắt buộc người môi giới BĐS phải hoàn thành chương trình đào tạo về môi giới BĐS của đơn vị được cấp phép mới được dự thi sát hạch lấy chứng chỉ hành nghề, cũng như quy định bổ sung cập nhật kiến thức hàng năm để hành nghề môi giới.

Để nâng cao tính hiệu quả của quản lý Nhà nước về kinh doanh BĐS du lịch cần rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy định có liên quan của Luật Đất đai năm 2013, Luật Nhà ở năm 2015 và Luật Kinh doanh BĐS năm 2014; Hoàn thiện chính sách, pháp luật về BĐS du lịch đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với những chế định khác của pháp luật kinh doanh BĐS và các lĩnh vực pháp luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Cần thống nhất về pháp lý đối với BĐS du lịch.
Cần thống nhất về pháp lý đối với BĐS du lịch.

Bổ sung quy định về quản lý Nhà nước trong Luật Kinh doanh BĐS năm 2014 về hoạt động kinh doanh BĐS nói chung, và kinh doanh BĐS lịch nói riêng thể hiện ở các loại hình chủ đầu tư kinh doanh BĐS phát hành cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường chứng khoán.

Bổ sung quy định về quản lý Nhà nước trong Luật Kinh doanh BĐS năm 2014, đối với việc sử dụng khoảng không gian trên không và dưới lòng đất như kinh doanh bãi đỗ xe ngầm; kinh doanh hệ thống đường sắt trên cao, đường bộ trên cao; kinh doanh hệ thống xe điện ngầm; Trên nền tảng giao diện điện tử, ứng dụng hệ thống tin học, áp dụng mô hình kinh tế chia sẻ vào lĩnh vực  cho thuê nhà, môi giới BĐS, mua bán qua mạng internet; sử dụng nền tảng số trong cung cấp gói dịch vụ chia sẻ kỳ nghỉ tại một chuỗi khách sạn thuộc cùng một hệ thống ở các nước trên thế giới; dịch vụ đặt phòng khách sạn trước...

Tích hợp chặt chẽ giữa hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS nói chung và kinh doanh BĐS du lịch nói riêng với vấn đề bảo vệ môi trường; xây dựng tiêu chí xác định sản phẩm BĐS du lịch xanh; xác lập cơ chế đồng bộ, thống nhất về chính sách ưu đãi, khuyến khích đối với chủ đầu tư kinh doanh trong việc tạo lập những sản phẩm xanh hoặc lồng ghép mô hình kinh tế tuần hoàn trong hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS du lịch…

Rà soát, sửa đổi các quy định của Luật Đầu tư năm 2020 theo hướng bổ sung quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh BĐS du lịch; quy định về quản lý Nhà nước trong hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS du lịch; vấn đề cấp giấy phép đăng ký đầu tư cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp, tổ chức kinh tế trong nước trong đầu tư dự án về BĐS du lịch…

Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Du lịch năm 2014, Luật Kinh doanh BĐS năm 2014, các đạo luật có liên quan và văn bản hướng dẫn thi hành về kinh doanh BĐS du lịch đảm bảo sự thống nhất, tương thích, đồng bộ góp phần tạo lập khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS du lịch thông suốt, cạnh tranh lành mạnh, công khai minh bạch, bình đẳng giữa các chủ thể tham gia phân khúc thị trường.