DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Cần thêm các chế tài đăng kiểm các phương tiện giao thông đường thủy

21-05-2014 10:40
Kinhtedothi - Sáng 21/5, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.
Trong đó, về quy hoạch phát triển đường thủy nội địa, nhiều ý kiến cho rằng, phát triển giao thông đường thuỷ nội địa phải phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đường thủy nội địa theo hướng hiện đại, đồng bộ về luồng, tuyến, cảng, bến, công nghệ quản lý, xếp dỡ; bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển vận tải đường thủy nội địa phải kết nối đồng bộ với các phương thức vận tải khác. Trong các vấn đề liên quan đến cảng, bến thủy nội địa, Dự thảo Luật đã bổ sung, chỉnh sửa khái niệm “cảng thủy nội địa”, “bến thủy nội địa”. Đồng thời quy định tiêu chí phân loại cảng, công bố danh mục cảng thủy nội địa; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cảng thuỷ nội địa. Tuy nhiên nhiều ý kiến ĐB Quốc hội đề nghị bổ sung nội dung quy định về công tác quản lý bến dân sinh, phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh trong việc quản lý các bến dân sinh; về hình thành các bến dân sinh phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung GTĐTNĐ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Dự thảo phải tiếp tục rà soát, bổ sung một điều quy định pháp luật về giao thông tại những luồng nước ngoài quy hoạch để đảm bảo phù hợp với thực tế. Về đăng kiểm, cần quy định thêm các chế tài chặt chẽ cho việc đăng ký, đăng kiểm và chú ý đến các phương tiện có cả chức năng vận chuyển du lịch, nhà hàng trên sông nước. Trong tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, cần bổ sung quy định về trách nhiệm của tổ chức và cá nhân khi có tai nạn và quy định về sự ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố. Đồng thời rà soát lại các quy định để đảm bảo tính thống nhất với các Luật, nghị định khác. Dự thảo Luật sẽ được biểu quyết thông qua tại kỳ họp này.
TAG: