Cần Thơ: Thanh tra tham những phát hiện vi phạm gần 8 tỷ đồng

Giang Lam
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 13/6, UBND TP Cần Thơ có Báo cáo số 149/BC-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã phát hiện vi phạm 7,94 tỷ đồng; 2 cá nhân bị kỷ luật do hành vi tham nhũng.

Theo báo cáo, ngành thanh tra đã triển khai thực hiện 92 cuộc thanh tra, kiểm tra (43 cuộc thanh tra hành chính và 49 cuộc thanh, kiểm tra chuyên ngành). Qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhiều quy định, cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm 7,94 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 5,94 tỷ đồng (đã thu hồi 2,17 tỷ đồng), kiến nghị xử lý khác 2 tỷ đồng.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 31 tập thể, 86 cá nhân. Ban hành 263 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,58 tỷ đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước 1,08 tỷ đồng. Chuyển cơ quan điều tra 2 vụ (vụ việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN tại Sở Công Thương; vụ việc về quản lý đất đai thuộc thẩm quyền của UBND quận Ninh Kiều).

Bên cạnh đó, qua kết quả thanh tra, UBND quận Cái Răng đã phát hiện 1 vụ việc có hành vi tham nhũng tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Lê Bình (nhận tiền bồi dưỡng của các doanh nghiệp khi thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính không thu tiền).

Qua đó, đề nghị kỷ luật 3 cá nhân (1 phó chủ tịch UBND phường và 2 công chức văn phòng). Kết quả họp xét của Hội đồng kỷ luật thống nhất kỷ luật với hình thức khiển trách đối với 2 công chức văn phòng và kiểm điểm trách nhiệm đối với 1 phó chủ tịch UBND phường. Kiến nghị thu nộp ngân sách số tiền 3,2 triệu đồng (số tiền nhận từ các doanh nghiệp) và đã hoàn thành việc nộp ngân sách nhà nước.

UBND TP Cần Thơ.
UBND TP Cần Thơ.

Cũng theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2022 (tính từ ngày 6/12/2021 đến nay), TP Cần Thơ có 48 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng.

Số người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập là 3.685; số người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập là 10; không có người bị kỷ luật do vi phạm quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập.

Có 97 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn. Qua kiểm tra, không có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp bị xử lý.

Có 77 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động. Qua kiểm tra, không có cơ quan, tổ chức, đơn vị bị phát hiện có vi phạm quy định về về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động…

Trong 6 tháng cuối năm, TP Cần Thơ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quan tâm đúng mức việc tổ chức triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Trọng tâm là những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai (phân lô, bán nền, bồi thường, giải phóng mặt bằng), thu chi ngân sách, luân chuyển bổ nhiệm điều động cán bộ… Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật trong việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hành vi tham nhũng. Tiến hành xử lý nhanh các vụ việc sau thanh tra…