Cần Thơ: Xử lý nghiêm vi phạm quy định về cấm sử dụng rượu, bia

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/3, UBND TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch “Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố năm 2021”. Trong đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm đưa quy định về cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị…

Mục tiêu của kế hoạch là giảm mức gia tăng tỷ lệ tiêu thụ rượu, bia bình quân ở người trưởng thành; hạn chế việc tiếp cận, sử dụng rượu, bia của người dưới 18 tuổi; giảm các trường hợp bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng do lạm dụng rượu, bia. 80% dân cư trong cộng đồng được tiếp cận thông tin, truyền thông về tác hại của lạm dụng rượu, bia…
Xử lý nghiêm vi phạm quy định về cấm sử dụng rượu, bia. Ảnh minh họa
Về nội dung thực hiện: Tăng cường thực hiện và kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, bia trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc và ngày trực.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm đưa quy định về cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổ chức giám sát việc thực hiện chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình.
Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông, bạo lực gia đình, gây rối trật tự xã hội. Xử lý nghiêm đối tượng là học sinh, sinh viên sử dụng rượu, bia trước và trong giờ học tập.
Kiểm soát chặt chẽ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi rượu, bia trên các kênh truyền thanh, truyền hình, mạng Internet và tại các địa điểm công cộng.
Quy hoạch đồng bộ về sản xuất, kinh doanh rượu, bia trên địa bàn thành phố. Kiểm soát kinh doanh rượu thủ công, quản lý chặt chẽ việc cấp phép sản xuất rượu thủ công. Kiểm soát việc ghi nhãn rượu, bia sản xuất, nhập khẩu, ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng…
UBND quận, huyện xây dựng, triển khai, đầu tư và huy động các nguồn lực, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện kế hoạch tại địa phương, đưa chỉ tiêu phòng, chống lạm dụng rượu, bia vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát, quản lý các hộ nấu rượu thủ công trên địa bàn. Chỉ đạo, tổ chức việc thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia…
Các sở, ban ngành định kỳ theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thống kê, đánh giá thực trạng sản xuất, sử dụng rượu, bia; mối liên quan giữa lạm dụng rượu, bia với tác hại về sức khỏe và kinh tế - xã hội theo chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành và cơ quan chủ quản, tham mưu đề xuất các giải pháp phòng chống tác hại của rượu, bia…