Cần tối thiểu 1.500 thanh tra lao động

Chia sẻ

KTĐT - Theo khuyến cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), tại Việt Nam trung bình từ 25.000 – 40.000 lao động cần có một thanh tra viên về lao động.

Như vậy, với khoảng 43 triệu người trong độ tuổi lao động như ở nước ta phải cần tối thiểu 1.500 thanh tra lao động. Tuy nhiên, hiện cả nước mới có 455 thanh tra viên và cán bộ thanh tra trong ngành lao động, trong đó lực lượng chuyên trách về an toàn lao động có khoảng 50 người. Tại Hà Nội, với 110.000 lao động nhưng chỉ có 17 thanh tra lao động và số có chuyên môn chuyên sâu về an toàn lao động chỉ có khoảng 3 người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần