Cập nhật kiến thức trong giáo dục quốc phòng - an ninh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Chiều 29/5, Quốc hội thảo luận về những điểm còn nhiều ý kiến khác nhau của Dự án Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Theo UBTVQH, Dự thảo lần này đã được chỉnh lý, tăng 4 điều so với trước. Trong đó, xác định giáo dục Quốc phòng - An ninh là môn học chính khóa trong hệ thống giáo dục quốc dân (với hệ THPT, ĐH, CĐ, dạy nghề), bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và  an ninh cho cán bộ, công chức là yêu cầu bắt buộc được xác định trong các văn bản hiện hành của Đảng và Nhà nước. Các ĐBQH đề nghị Quốc hội thông qua tại Kỳ họp này để triển khai ngay.