Cấp phép dùng công trình ngầm theo cơ chế “một cửa”

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thông tin được Sở TT&TT Hà Nội chính thức đưa ra tại Hội nghị diễn ra sáng 19/9. Cụ thể, hai thủ tục đó là: “Cấp giấy phép sử dụng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt các đường dây, cáp” và thủ tục “Cấp giấy phép xây dựng, cải tạo đường dây, cáp đi nổi”.

Trước đó, 2 thủ tục hành chính nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Hà Nội. Tuy nhiên, theo Quyết định 26 ngày 23/6/2014 của UBND TP Hà Nội, Sở TT&TT đã được lãnh đạo UBND thành phố giao là cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cấp giấy phép sử dụng công trình ngầm kỹ thuật đô thị để lắp đặt các đường giấy cáp và giấy phép xây dựng, cải tạo đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn Hà Nội.

Để tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, DN trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực TT&TT, đầu tháng 9/2014, Sở TT&TT Hà Nội có thông báo bắt đầu từ ngày 15/9/2014 Sở thực hiện niêm yết và đưa ra giải quyết theo cơ chế “một cửa” tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 2 thủ tục hành chính mới, nâng tổng số thủ tục hành chính được giải quyết tại Bộ phận một cửa của Sở TT&TT lên 46 thủ tục.