Cấp phép lao động cho chuyên gia KH&CN nước ngoài sẽ chỉ mất 3 ngày

Chia sẻ

Kinhtedothi - Từ 1/10 tới, thời hạn cấp giấy phép lao động cho chuyên gia KH&CN nước ngoài sẽ được rút ngắn từ 10 ngày xuống chỉ còn 3 ngày.

Đây là điểm được ghi rõ trong Thông tư 24 quy định chi tiết thi hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định 87 ngày 22/9/2014 của Chính phủ về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam.

 
Thời gian cấp phép cho chuyên gia KH&CN nước ngoài kéo dài trong 10 ngày như hiện tại là quá lâu
Thời gian cấp phép cho chuyên gia KH&CN nước ngoài kéo dài trong 10 ngày như hiện tại là quá lâu
Đối tượng áp dụng Thông tư 24 là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, được gọi chung là chuyên gia KH&CN; các cơ quan, tổ chức nơi chuyên gia KH&CN làm việc. Trường hợp người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Về trình tự cấp giấy phép lao động, trước thời hạn ít nhất 10 ngày làm việc kể từ ngày chuyên gia KH&CN dự kiến bắt đầu làm việc tại Việt Nam thì cơ quan, tổ chức cần nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động hoặc gửi qua đường bưu điện hay gửi thư điện tử qua website http://www.vieclamvietnam.gov.vn đến Cục Việc làm thuộc Bộ LĐ-TBXH.

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Cục Việc làm sẽ tiến hành cấp giấy phép lao động cho chuyên gia KH&CN là trong 3 ngày làm việc, rút ngắn đáng kể so với quy định hiện tại là 10 ngày. Trường hợp không cấp giấy phép lao động, Cục Việc làm sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.