Cấp phép xây nhà máy điện hạt nhân ở Việt Nam

Chia sẻ

KTĐT - Hội thảo về “Cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân,” tổ chức từ ngày 14-18/2, tại Hà Nội.

KTĐT - Hội thảo về “Cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân,” tổ chức từ ngày 14-18/2, tại Hà Nội.

Hội thảo này do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Ủy ban Pháp quy hạt nhân Hoa Kỳ (US. NRC) phối hợp tổ chức. Đây hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và US. NRC.

Trong một tuần diễn ra hội thảo, các chuyên gia của US. NRC và Công ty Công nghệ, Quản lý Hệ thống tiên tiến (AdSTM) sẽ cung cấp cho cán bộ của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân những kiến thức liên quan đến quá trình cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân và phương pháp đánh giá, hướng dẫn đánh giá hồ sơ xin cấp phép xây dựng cũng như chia sẻ những kinh nghiệm thực tế của họ trong các hoạt động cấp phép cho nhà máy điện hạt nhân tại Hoa Kỳ.

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình gấp rút hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuẩn bị cho việc khởi công xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận vào năm 2014, trong số đó có các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân.

Hội thảo được tổ chức đã tạo cơ hội tốt để các cán bộ Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Việt Nam học hỏi từ các đồng nghiệp Hoa Kỳ cũng như trao đổi thông tin giữa hai bên./.