Cấp phiếu lý lịch tư pháp: Thuận lợi hơn nếu sớm được liên thông

Bạch Dương - Duy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng năm Sở Tư pháp Hà Nội tiếp nhận, giải quyết hơn 80.000 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), trong đó hồ sơ nộp trực tuyến chiếm trên 90% qua Cổng Dịch vụ công LLTP.

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền

Dù tỷ lệ chậm muộn rất thấp nhưng chưa được kết nối, chia sẻ với Phần mềm nghiệp vụ LLTP, Cổng Dịch vụ công, Một cửa điện tử TP, khiến công dân, công chức phải nhập dữ liệu nhiều lần trên nhiều phần mềm, tốn giấy tờ, thời gian trong nộp hồ sơ, tiếp nhận, xác minh, giải quyết.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khánh  
Giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Khánh  

Trưởng phòng Lý lịch tư pháp - Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Thị Thu Hương cho biết, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 06 “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 -2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/02/2022 của UBND TP thực hiện Đề án.

Sở Tư pháp TP đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các TTHC thiết yếu về Đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, LLTP, ưu tiên tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP trong năm 2022.

Đồng thời, Sở Tư pháp tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới người dân và các cơ quan, đơn vị về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 dưới nhiều hình thức như: Thông qua các Cổng thông tin điện tử TP, phối hợp đặt baner liên kết trên các Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP có giải quyết TTHC; in, cấp phát pano, băng rôn, tờ gấp ở các quận, huyện, thị xã để phối hợp tuyên truyền về lợi ích, cách thức sử dụng Dịch vụ công trực tuyến… nhằm phục vụ người dân trên cơ sở sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia để cắt giảm, đơn giản hóa TTHC.

Rút ngắn thời gian cấp Phiếu LLTP

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG – C53 ngày 29/06/2018 về việc phối hợp tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu LLTP ; Quy chế số 800/QCPHLN-STP-TAND-VKSND-CATP-CTHADS ngày 02/4/2022 phối hợp liên ngành giữa Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an, Cục Thi hành án dân sự về việc tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cấp Phiếu LLTP của 31.604 lượt công dân. Đã giải quyết xong và cấp được 31.253 Phiếu LLTP cho công dân (trong đó Phiếu LLTP số 1: 25.351 phiế, Phiếu LLTP số 2: 5.902 phiếu).

“Trong việc cấp Phiếu LLTP theo yêu cầu của công dân, Chúng tôi đã tích cực, chủ động nghiên cứu, cải tiến quy trình và triển khai phối hợp tốt với Trung tâm lý lịch tư pháp Quốc Gia để thực hiện việc rút ngắn thời hạn giải quyết việc cấp Phiếu LLTP cho công dân. Đến nay đã rút ngắn được thời gian giải quyết các hồ sơ xin cấp Phiếu LLTP đối với trường hợp người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài tạm trú tại Hà Nội thời gian giải quyết là 10 ngày”, Trưởng phòng Lý lịch tư pháp – Sở Tư pháp Hà Nội cho biết thêm.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích và pháp luật về lý lịch tư pháp, kết quả đến nay, việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ tại Sở Tư pháp Hà Nội đã đạt kết quả tốt, thực sự đi vào thực tiễn và nhận được nhiều ý kiến đánh giá tích cực của nhân dân.

Tính đến ngày 14/6/2022, tổng số hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP đã tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính là 6.588 hồ sơ. Hồ sơ công dân chuyển kết quả về nhà qua dịch vụ bưu chính 9.012 hồ sơ.