Cầu Giấy duy trì hiệu quả 11 tuyến phố ATTP có kiểm soát

Vân Nhi
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 8/6, Thường trực HĐND quận Cầu Giấy đã tổ chức phiên giải trình việc thực hiện các quy định pháp luật về ATTP tại “Tuyến phố ATTP có kiểm soát” trên địa bàn quận.

Tại phiên giải trình, đã có 9 đại biểu với 12 lượt ý kiến, 5 ý kiến tái chất vấn đề nghị thông tin rõ hơn về kết quả thực hiện thí điểm việc xây dựng tuyến phố an toàn thực phẩm (ATTP) có kiểm soát, trên địa bàn quận. Đồng thời, chỉ ra khó khăn, tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp các ngành trong công tác đảm bảo vệ sinh ATTP trên địa bàn quận nói chung và tại các tuyến phố ATTP có kiểm soát nói riêng.

Các đại biểu nêu ý kiến tại phiên giải trình.
Các đại biểu nêu ý kiến tại phiên giải trình.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh cho biết, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị, các phường tổ chức thực hiện biện pháp, giải pháp đã được nêu trong báo cáo.

Trong đó, tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy kết quả đạt được; chỉ đạo, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị tiếp tục tăng cường, chú trọng công tác kiểm tra, thông tin tuyên truyền, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm về ATTP; Tăng cường công tác phối hợp; Rà soát, tổng hợp, đề xuất xây dựng các tuyến phố ATTP có kiểm soát trên địa bàn quận đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh phát biểu tại phiên giải trình.
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh phát biểu tại phiên giải trình.

Phát biểu tại phiên giải trình, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến cho biết, công tác đảm bảo ATTP nói chung và tại các tuyến phố ATTP có kiểm soát còn nhiều khó khăn, phức tạp, các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện công tác quản lý còn nhiều bất cập… Tuy nhiên, trong những năm qua, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn quận đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Cụ thể, UBND quận, những phòng, ngành chức năng, UBND các phường đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP. Nhờ đó, đến nay, quận đã xây dựng và duy trì được 11 tuyến phố ATTP có kiểm soát; vai trò của các ngành tham mưu cho Ban chỉ đạo các cấp đã có nhiều cố gắng trong việc đề xuất giải pháp thực hiện quản lý nhà nước về ATTP; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về ATTP có nhiều đổi mới với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.

Để duy trì những kết quả đã đạt được, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến đề nghị UBND quận Cầu Giấy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác ATTP; tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo vệ sinh ATTP nói chung và tại những tuyến phố có kiểm soát trên địa bàn quận nói riêng đảm bảo thường xuyên và hiệu quả...

Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại phiên giải trình.
Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến phát biểu tại phiên giải trình.

Quan tâm đầu tư nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP; đầu tư trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, xử lý, tiêu hủy thực phẩm không an toàn. Đẩy mạnh và đổi mới công tác truyền thông, giáo dục kiến thức pháp luật về phòng chống buôn lậu, hàng giả và vệ sinh ATTP nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, phong tục tập quán sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt ăn uống góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng của con người.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nghiên cứu rút ngắn thời gian và giản tiện thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận và giấy cam kết đảm bảo ATTP; thống nhất mẫu giấy cam kết đảm bảo ATTP trong toàn quận.

Tăng cường xã hội hóa, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công tác đảm bảo vệ sinh ATTP, nhất là phát huy vai trò của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp và Nhân dân trong việc tham gia bảo đảm chất lượng ATTP; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và sự chủ động của các đơn vị; làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần