Chậm nộp tiền sử dụng đất có bị hủy kết quả đấu giá?

Kim Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tôi đã có quyết định trúng đấu giá một lô đất. Đơn vị tổ chức hẹn 60 ngày sau phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nhưng tôi chậm nộp quá 30 ngày nên bị đã hủy kết quả đấu giá. Xin hỏi như vậy có đúng không? (Nguyễn Anh Tú, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trả lời:

Theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 48 Luật Đấu giá 2016, người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cũng tại Khoản 21 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy định: Sau khi người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, cơ quan tài nguyên và môi trường trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; tổ chức bàn giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền theo đúng phương án đấu giá quyền sử dụng đất thì UBND cấp có thẩm quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Như vậy,trong trường của bạn đã chậm nộp tiền đấu giá quá 30 ngày nên việc huỷ kết quả đấu giá là hoàn toàn có cơ sở.

Câu hỏi bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Báo Kinh tế & Đô thị, số 21 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội; Email: bandoc@ktdt.com.vn