Chấn chỉnh việc thu phí, đóng góp không đúng quy định tại Hà Tĩnh

Chia sẻ

Kinhtedothi - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu phí, đóng góp của nhân dân tại một số xã thuộc huyện Can Lộc để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện đúng quy định.

Kinhtedothi - Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu phí, đóng góp của nhân dân tại một số xã thuộc huyện Can Lộc để chấn chỉnh, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện đúng quy định.
Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo kiểm điểm, xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân  thực hiện sai quy định và chỉ đạo của Nhà nước tùy theo mức độ vi phạm; công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh.