Chặng đường phát triển mới của Thủ đô

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Những thành tựu của nhiệm kỳ vừa qua cũng như thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ mở ra một chặng đường phát triển mới của Thủ đô. Đại hội không chỉ xác định các mục tiêu của 5 năm tới mà còn đặt ra định hướng tới năm 2030 và tầm nhìn tới 2045 với quyết tâm cao để đưa Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, kết nối toàn cầu, có sức cạnh tranh quốc tế.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Thanh Hải
Thành công từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sát thực tiễn
Nhìn lại thành công của Đại hội, nhiều đại biểu đã nhận định, Đại hội đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ, bài bản, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng trong các Đảng bộ, thu hút sự quan tâm và ủng hộ của đông đảo Nhân dân.

Về văn kiện Đại hội, cách đây hai năm, Thành ủy đã chuẩn bị bằng việc lập một Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm (Chương trình số 20), với 8 đề tài, để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP và định hướng các phương hướng, nhiệm vụ giải pháp cho Văn kiện Đại hội XVII trên các lĩnh vực. Dự thảo Văn kiện Đại hội XVII của Đảng bộ TP dựa trên kết quả nghiên cứu của Chương trình khoa học trọng điểm này nên các quan điểm, mục tiêu, giải pháp, phương hướng, đến các khâu đột phá đều có căn cứ lý luận, thực tiễn rất cao.

Đồng thời, các văn kiện đã tiếp thu tối đa các đóng góp của Bộ Chính trị, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội, các cấp, các ngành, đại diện đội ngũ trí thức, nhà khoa học… qua 10 hội nghị lấy ý kiến góp ý, Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời, tổng hợp, chắt lọc các thông báo kết luận và Biên bản ghi nhớ của Thường trực Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND TP đối với một số bộ, ngành; lấy ý kiến Nhân dân, cán bộ, đảng viên thông qua việc đăng tải toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị trên một số báo của TP… Báo cáo chính trị bảo đảm tính khoa học, biện chứng, kế thừa và sát thực tiễn, thể hiện sự nghiêm túc, công phu, bài bản của quá trình chuẩn bị.

Các văn kiện được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành tuyệt đối, là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin, quyết tâm của toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Nội đối với việc xây dựng, phát triển TP trong giai đoạn mới. Trong đó, Nghị quyết xác định rõ các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 như tốc độ tăng trưởng bình quân tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2021 - 2025: 7,5 - 8%; thu nhập bình quân/người: 8.300 - 8.500 USD; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: 3,1 - 3,2 triệu tỷ đồng (giá hiện hành, tăng 12,5 - 13,5%/năm); hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cấp TP; tỷ lệ đô thị hóa: 60 - 62%... Đại hội thống nhất thông qua 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 – 2025 thể hiện cụ thể trong Báo cáo chính trị. Trong đó có việc tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ TP trong sạch, vững mạnh; tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững; đẩy mạnh công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị theo hướng thông minh, xanh và bền vững; phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của Nhân dân Thủ đô; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, hợp tác phát triển, nâng cao uy tín, vị thế Thủ đô…

Chương trình hành động của Đảng bộ TP khóa XVII được trình và thảo luận tại Đại hội cũng xác định rõ những nhiệm vụ sẽ triển khai trong nhiệm kỳ tới để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, sẽ có 10 Chương trình công tác trọng tâm được Thành ủy Hà Nội dự kiến xây dựng trên cơ sở kế thừa 8 Chương trinh công tác lớn của nhiệm kỳ trước. Trong đó có những chương trình với nội dung mới so với khóa trước như chỉnh trang, phát triển đô thị; phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển hệ thống an sinh xã hội...

Tin tưởng vào đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Một thành công nữa của Đại hội chính là công tác nhân sự. Trước đó, công tác nhân sự đã được Đảng bộ TP Hà Nội chuẩn bị chu đáo, theo đúng quy trình hướng dẫn của T.Ư, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, được các cơ quan chức năng thẩm tra kỹ lưỡng và cấp ủy cấp trên phê duyệt, đáp ứng nhu cầu và thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu BCH Đảng bộ TP khóa XVII, gồm 71 đồng chí, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ để lãnh đạo Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BCH Đảng bộ khóa XVII cũng đã thống nhất cao bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ. Như nhận định của các đại biểu, những đồng chí trúng cử BCH, Ban Thường vụ, qua thực tiễn công tác đều đã khẳng định được năng lực tư duy, năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đoàn kết, quy tụ được đội ngũ cán bộ trong từng lĩnh vực công tác, từng địa bàn được phân công, lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ...

Trong phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh những việc cần làm ngay để thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng trong nhiệm kỳ mới. Trong đó, tập thể BCH Đảng bộ khóa XVII và từng đồng chí đại biểu, đại diện cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, cơ quan, đơn vị phải bắt tay ngay vào việc cụ thể hóa và chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đồng bộ, kịp thời và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội… Sớm xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII; đồng thời xây dựng kế hoạch, đề án…. Mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các cấp phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao, có tầm nhìn và tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp phát triển của Thủ đô và cả nước.

Hà Nội phải vừa phát huy bề dày truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tận dụng tối đa những thời cơ, vận hội, huy động được nguồn lực tổng hợp và nhất là niềm tin, sự đồng lòng, nhất trí của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. 

Phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII
Tại cuộc họp báo sau Đại hội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh về một chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII liên quan đến các chính sách phúc lợi xã hội cho người dân. Trước đây, Hà Nội đã có những chương trình về phúc lợi xã hội mang tính đặc thù, riêng có của Thủ đô như: Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ vé xe buýt cho người cao tuổi… Trong dịch Covid-19, TP cũng cam kết hỗ trợ tiền lương cho những doanh nghiệp mất khả năng chi trả. Đặc biệt, sắp xếp lại các thôn, tổ dân phố, Thành ủy đã hỗ trợ một phần kinh phí cho các cán bộ không tham gia công tác sau sắp xếp nhằm tri ân những đóng góp của cán bộ cơ sở cho sự phát triển chung của Thủ đô. Những việc làm này cho thấy, chương trình về an sinh xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần