DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Chấp thuận thay đổi trụ sở Deutsche Bank AG

28-05-2014 16:33
Kinhtedothi - Ngày 27/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-NHNN về việc thay đổi địa điểm trụ sở của Ngân hàng Deutsche Bank AG - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.  
Kinhtedothi - Ngày 27/5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-NHNN về việc thay đổi địa điểm trụ sở của Ngân hàng Deutsche Bank AG - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

 
Theo đó, Ngân hàng Deutsche Bank AG - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở từ địa điểm cũ: “Cao ốc Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi (tầng 12, 13, 14), Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh” đến địa điểm mới: “Tâng 14, Cao ốc Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng thời, Thống đốc NHNN sửa đổi địa chỉ giao dịch của Ngân hàng Deutsche Bank AG - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh ghi tại Điều I Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 20/NH-GP ngày 28/6/1995 do Thống đốc NHNN cấp, như sau: “Tâng 14, Cao ốc Sài Gòn Centre, 65 Lê Lợi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện thay đổi địa điểm trụ sở, Ngân hàng Deutsche Bank AG - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm đảm bảo trụ sở chi nhánh đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN; Thực hiện các thủ tục đăng ký, công bố nội dung thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh theo quy định tại Khoản 4, Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 334/QĐ-NH5 ngày 10/10/1997 của Thống đốc NHNN về việc chuyển trụ sở của Ngân hàng Deutsche Bank AG - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 20/NH-GP nêu trên.
TAG: