Chỉ có gần 8% cơ sở vật tư nông nghiệp của Hà Nội xếp loại A

Lâm Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2017 đến nay, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã thống kê, đánh giá xếp loại 1.234 cơ sở và kiểm tra định kỳ 162 cơ sở.

Đây là kết quả do triển khai thực hiện Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT về “Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm”. Cụ thể, trong số 554 cơ sở vật tư nông nghiệp, chỉ có 44 cơ sở xếp loại A, chiếm tỷ lệ 7,94%; 429 cơ sở xếp loại B, chiếm tỷ lệ 77,44%; 81 loại C, chiếm tỷ lệ 14,62%. Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản có 680 cơ sở, trong đó, chỉ có 16 cơ sở xếp loại A, chiếm tỷ lệ 2,35%; 565 cơ sở xếp loại B, chiếm tỷ lệ 83,09%; 99 loại C, chiếm tỷ lệ 14,56%.

Liên quan đến 162 cơ sở kiểm tra định kỳ: Cơ sở vật tư nông nghiệp có 43 cơ sở, tất cả các cơ sở đều xếp loại B. Cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản có 119 cơ sở thì 7 cơ sở xếp loại A, chiếm tỷ lệ 5,88%; tương tự 103 cơ sở xếp loại B, chiếm tỷ lệ 86,55%; 9 cơ sở xếp loại C, chiếm tỷ lệ 7,57%.

Đến nay, các quận, huyện, thị xã còn sản xuất nông nghiệp đã thực hiện ký cam kết sản xuất thực phẩm an toàn cho 55.571/127.699 cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ theo quy định, đạt 43,52%. Một số quận, huyện, thị xã tổ chức ký cam kết tốt như: Bắc Từ Liêm đạt 100%, Long Biên đạt 100%, Thanh Oai đạt 97%, Gia Lâm đạt 76%, Mê Linh đạt 68%... UBND các xã, phường, thị trấn đã giao cho cán bộ thú y, bảo vệ thực vật thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giám sát và tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung đã cam kết của các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.