Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thu Hiền
Chia sẻ

Kinhtedothi - Trong năm 2019, Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cùng TP thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội năm 2019.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngày 16/01/2020, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) TP Hà Nội tổ chức hội nghị Đại biểu người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện cho 390 cán bộ viên chức lao động thuộc các phòng chuyên môn nghiệp vụ tại Hội sở Chi nhánh và các Phòng giao dịch NHCSXH quận, huyện, thị xã.
Trong năm 2019, Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT), chỉ đạo của Ban điều hành NHCSXH, Nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND TP, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội các cấp, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần cùng TP thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội năm 2019.
Nguồn vốn tín dụng chính sách được chuyển tải kịp thời, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng thụ hưởng.
Tổng dư nợ 17 chương trình tín dụng đến 31/12/2019 đạt 8.414 tỷ đồng với trên 288.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 1.133 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 15,6%. Trong năm 2019, doanh số cho vay đạt 3.856 tỷ đồng với gần 101 ngàn lượt khách hàng được vay vốn, bằng 118% so với năm 2018.
Thông qua 17 chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho trên 101.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, trong đó có trên 29.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, trên 45.000 lượt khách hàng vay vốn GQVL, góp phần thu hút trên 51.000 lao động; giúp cho trên 1.000 lượt HSSV được vay vốn học tập, cho vay xây dựng mới và cải tạo trên 49.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn...
Trong năm qua, tập thể và các cá nhân của NHCSXH TP Hà Nội đã được nhận nhiều bằng khen của các cấp cho thành tích hoạt động. Đặc biệt, năm 2019 là năm thứ 5 liên tục, Chi nhánh đạt thành tích là đơn vị xuất sắc nhất hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội năm 2015 đến năm 2019.
 Các tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Giấy khen của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội
Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm qua, năm 2020, Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội phấn đấu 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do chi nhánh cung cấp.
Tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền bố trí nguồn vốn ủy thác từ Ngân sách địa phương tăng khoảng 450 đến 500 tỷ đồng; phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch dư nợ và huy động vốn được Trung ương giao; tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 8 - 10% so với năm 2019; duy trì 100% số Tổ Tiết kiệm và Vay vốn thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm; 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%.
Tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1%, duy trì 12 đơn vị không có nợ quá hạn và phấn đấu tăng khoảng 10 đến 15 xã, phường, thị trấn không có nợ quá hạn; giảm khoảng 1 đến 2 xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 1% so với năm 2019. Thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo, tạo tiệc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội của TP năm 2020.
Đối với công tác đoàn thể: tiếp tục quan tâm, chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, người lao động. Thực hiện tốt các chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật, của ngành và các nội dung thỏa ước lao động tập thể. Phấn đấu 100% cán bộ, người lao động hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng như trách nhiệm của từng cán bộ, người lao động trong việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng để kịp thời động viên khuyến khích, tuyên dương, khen thưởng cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quan tâm tổ chức có hiệu quả phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đồng thời, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào hoạt động xã hội từ thiện, đền ơn đáp nghĩa.
Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận Giấy khen của Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng giám đốc NHCSXH và Giám đốc Chi nhánh NHCSXH TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần