Chỉ số niềm tin kinh doanh quý I/2011 giảm 17 điểm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Kết quả khảo sát Chỉ số niềm tin doanh nghiệp (BCI) vừa được thực hiện tại 333 doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực ngành nghề chủ chốt của Việt Nam cho thấy: chỉ số niềm tin kinh doanh quý I/2011 đạt 109 điểm, giảm 17 điểm so với quý IV/2010.

KTĐT - Kết quả khảo sát Chỉ số niềm tin doanh nghiệp (BCI) vừa được thực hiện tại 333 doanh nghiệp thuộc 11 lĩnh vực ngành nghề chủ chốt của Việt Nam cho thấy: chỉ số niềm tin kinh doanh quý I/2011 đạt 109 điểm, giảm 17 điểm so với quý IV/2010.

Nguyên nhân khiến niềm tin doanh nghiệp (DN) dao động là do nhiều yếu tố như: điều chỉnh tỷ giá USD/VND của Ngân hàng Nhà nước, giá các nhiên liệu đầu vào của sản xuất là than, điện, xăng dầu...đều tăng. Bên cạnh đó, những dự báo về lạm phát, tăng trưởng... trong nước cũng đã tác động mạnh đến quyết định mở rộng sản xuất của DN, nhất là DN vừa và nhỏ. Cụ thể, gần 72% DN cho rằng hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị ảnh hưởng từ biến động tỷ giá trong ba tháng đầu năm. Gần 46% DN khẳng định sẽ tăng giá bán sản phẩm dịch vụ do tác động tăng giá của nguyên nhiên liệu đầu vào. Chỉ có 25,83% DN cho rằng nền kinh tế đã tốt hơn so với 12 tháng qua, trong khi có tới 45,95% doanh nghiệp tin rằng nền kinh tế đã kém đi. 28,23% còn lại cảm thấy nền kinh tế không có sự thay đổi.


Tuy nhiên, hơn 54% DN được khảo sát tin rằng tình hình kinh tế Việt Nam sẽ tốt lên trong 12 tháng tới. Vì vậy, trong tình hình kinh tế hiện tại, vẫn có gần 68% DN tin tưởng doanh thu sẽ tăng và gần 64% DN tin tưởng lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng trong 12 tháng tới.