Chỉ số tiêu dùng tháng Một tăng 1,5%

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nếu so với tháng 12/2009, CPI tháng Một năm 2010 tăng 0,6%, riêng giá thực phẩm tăng 1,8%.

KTĐT - Hồi tháng 11/2009, chỉ số CPI của Trung Quốc đã tăng 0,6%, chấm dứt khoảng thời gian chín tháng chỉ số này giảm liên tiếp. Nếu so với tháng 12/2009, CPI tháng Một năm 2010 tăng 0,6%, riêng giá thực phẩm tăng 1,8%. 

Theo kết quả công bố của Cục thống kê Trung Quốc sáng nay, chỉ  số giá tiêu dùng (CPI) của nước này trong tháng 01/2010 đã tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá thực phẩm tăng 3,7%, và các loại hàng hóa khác tăng 0,5%.

Hồi tháng 11/2009, chỉ số CPI của Trung Quốc đã tăng 0,6%, chấm dứt khoảng thời gian chín tháng chỉ số này giảm liên tiếp. Nếu so với tháng 12/2009, CPI tháng Một năm 2010 tăng 0,6%, riêng giá thực phẩm tăng 1,8%.

Trong khi đó, chỉ  số giá sản xuất (PPI) tháng Một – một chỉ báo kinh tế khác ngoài chỉ số CPI, được dùng để đo lường mức độ lạm phát, đã tăng 4,3% so với cách đây một năm. Riêng PPI tháng 12/2009 chỉ tăng 1,7%, kết thúc 12 tháng chỉ số này giảm liên tiếp.