Chia sẻ hình ảnh dâm ô, đồi trụy trên mạng xã hội, xử lý thế nào?

KINHTEDOTHI.VN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua trên mạng xã hội như facebook, youtube có một số chủ tài khoản là các cá nhân đã cung cấp, chia sẻ video, hình ảnh dâm ô, đồi trụy, khiêu dâm, gây ảnh hưởng xấu đến lối sống, đạo đức, văn hóa và nhân cách của người dân, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên. Xin hỏi hành vi trên có vi phạm pháp luật, nếu có, sẽ bị xử lý thế nào? Nguyễn Thị Mai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Trả lời: Điều 26 Pháp lệnh phòng, chống mại dâm quy định xử lý đối với tổ chức, cá nhân phổ biến, tàng trữ, lưu hành các sản phẩm có nội dung và hình thức khiêu dâm. Căn cứ theo Điều 26, hành vi của các chủ tài khoản cung cấp, chia sẻ video, hình ảnh dâm ô, đồi trụy, khiêu dâm, kích động tình dục trên mạng xã hội trên là hành vi vi phạm pháp luật. Với hành vi vi phạm này, các chủ tài khoản cung cấp, chia sẻ video, hình ảnh dâm ô, đồi trụy sẽ bị phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
Điểm b khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi: Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức: “Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức”.

Theo đó, áp dụng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 101 và quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, các chủ tài khoản nêu trên có thể bị phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng. Ngoài ra, họ còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật.
Luật sư Nguyễn Hồng Quang - Đoàn Luật sư TP Hà Nội