Chính phủ hỗ trợ các tỉnh chống dịch bệnh tai xanh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 8/11, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1986/QĐ-TTg về việc xuất vắcxin, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch tai xanh.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 200.000 liều vắcxin dịch tả heo, 20.000 lít thuốc sát trùng Han-Iodine, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ ba địa phương phòng, chống dịch bệnh tai xanh.

Số thuốc trên được phân bổ như sau: Tỉnh Tây Ninh được hỗ trợ 100.000 liều vắcxin dịch tả heo và 10.000 lít thuốc sát trùng Han-Iodine; tỉnh Quảng Nam được hỗ trợ 100.000 liều vắcxin dịch tả heo, 10.000 lít hóa chất sát trùng Benkocid; tỉnh Tiền Giang được hỗ trợ 10.000 lít thuốc sát trùng Han-Iodine.

Thủ tướng yêu cầu việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắcxin, hóa chất nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần